No proszę! Mieszkańcy nie chcą ścieżki rowerowej…napisali w tej sprawie petycję

Sprawa znów dotyczy Starych Babic, o których wielokrotnie pisaliśmy w kontekście dzikiej deweloperki, która miała zniszczyć Las Bemowski. Dziś sprawa dotyczy braku zgody mieszkańców na budowę betonowej ścieżki rowerowej. To bardzo ciekawy aspekt, bo przecież nasi miejscy uzurpatorzy rzekomo kochają lasy i ptaszki. Z Warszawy chcą nam zrobić wieś…

Petycja

Mieszkańcy osiedla Groty na Bemowie i Starych Babic nie składają broni – w proteście przeciwko budowie szerokiej drogi dla rowerów przez Las Bemowski przy ul. Decowskiego uruchomili zbieranie podpisów pod petycją do Urząd Gminy Stare Babice o wstrzymanie tej kontrowersyjnej inwestycji. Sprawą już od zeszłego roku zajmuje się Stowarzyszenie Babice dla Przyrody , jednakże włodarze zignorowali liczne interwencje społeczników.

Oto jej treść.

Zwracamy się z żądaniem natychmiastowego wstrzymania prac budowlanych i podjęcia dialogu  z okolicznymi mieszkańcami Gminy Stare Babice i dzielnicy Bemowo w celu ustalenia odpowiedniego sposobu realizacji inwestycji, jaką jest budowa utwardzonej drogi dla rowerów na ul. Decowskiego.

Jako mieszkańcy, użytkownicy i miłośnicy Lasu Bemowskiego jesteśmy głęboko zaniepokojeni oddziaływaniem tej inwestycji na środowisko, ma ona niszczycielski wpływ na walory estetyczne i przyrodnicze okolicy. Brzydkie, degradujące piękno okolicy, betonowe chodniki i nawierzchnia jezdna z ubitego klińca kamiennego są wyrazem braku troski o estetykę, rozumienia leśnego charakteru okolicy oraz tego, jak ważna jest ona dla mieszkańców Starych Babic, osiedla Groty i całego Bemowa.

Żądamy odniesienia się do niejasności, które powstały w związku z prowadzoną przez Gminę inwestycją budowy drogi przy ul. Decowskiego.:

1. Uważamy, że mieszkańcy i opinia publiczna nie zostali w wystarczającym stopniu poinformowani o zakresie prowadzonych prac, będąc regularnie wprowadzanymi w błąd sformułowaniem „budowa ścieżki rowerowej”, która w efekcie okazała się szeroką utwardzoną klińcem jezdnią. Uważamy, że w tym  miejscu w zupełności wystarczająca byłaby prawdziwa ścieżka rowerowa szerokości maksymalnie 3m – takiej szerokości była droga gruntowa wcześniej tam zlokalizowana. Dlaczego Urząd, bazując na zaufaniu swoich mieszkańców, wprowadził ich w błąd poprzez regularne użycie sformułowania „ścieżka rowerowa”?

2. Z planu sytuacyjnego projektu stałej organizacji ruchu wynika, że beneficjentami inwestycji będą de facto dwie posesje, co rodzi pytanie o zasadność tak znaczącej ingerencji w środowisko naturalne i rzetelność gospodarowania środkami unijnymi.  Prosimy o uzasadnienie takiej decyzji.

3. Budowa utwardzonej drogi praktycznie graniczącej z Rezerwatem Przyrody Łosiowe Błota powinna podlegać szczegółowym, licznym analizom środowiskowym i przyrodniczym – jako mieszkańcy i użytkownicy Lasu Bemowskiego chcielibyśmy się z nimi zapoznać. Czy w analizach środowiskowych zostało uwzględnione zwiększone zagrożenie dla gatunków zagrożonych występujących na terenie Rezerwatu „Łosiowe Błota”, jakie stanowi utwardzona droga szerokości ponad 5 m i zwiększony ruch kołowy?

5. Co niezmiernie ważne, inwestycja ta zasadniczo uderza w bezpieczeństwo spacerowiczów i dzieci korzystających z okolicznego placu zabaw. Utwardzona droga/ciąg pieszo-jezdny spowoduje, że ruch samochodowy i parkowanie wzdłuż tej drogi będą znacznie intensywniejsze. Piesi będą zagrożeni przez mijające ich rowery i samochody, co z pewnością doprowadzi do kolizji i wypadków. Obecnie piaskowa droga w naturalny sposób ogranicza prędkość poruszających się po niej użytkowników, nikt nie przekracza tu zapisanych w projekcie 30km/h. Warto wspomnieć, że w bezpośredniej okolicy znajdują w przedszkola i żłobki. W uzasadnieniu potrzeby inwestycji, które było podstawą wydania zezwolenia na budowę podaliście Państwo niezgodnie z prawdą, że inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa – niestety będzie wręcz przeciwnie, a na to mieszkańcy nie mogą się zgodzić. Nasuwa się pytanie, na jakiej podstawie Gmina jednoznacznie twierdzi, że inwestycja ta wspiera bezpieczeństwo i musi być zrealizowana natychmiast? Czy „zawrotka” dla samochodów w miejscu, które jest jednym z  najintensywniej odwiedzanych w Lesie Bemowskim faktycznie zwiększa bezpieczeństwo dzieci i spacerowiczów. W jaki sposób?

Komentarz

Jak widać warszawiacy powoli się budzą, i zaczynają rozumieć, że tak zwane ekologiczne inwestycje rowerowe robione bez głowy, i rozumienia otoczenia mogą budzić wątpliwości. Uzasadnione.

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły