[ANALIZA] Kolejny problem wokół Trasy Tysiąclecia. Brak koordynacji i chaos

Publikujemy bardzo ciekawe spostrzeżenie Stowarzyszenia Wiatrak, który wziął pod lupę szumną inwestycję. Do jakich wniosków doszli członkowie stowarzyszenia?

Po kolei

Na początku kwietnia pisaliśmy o rozpoczynających się konsultacjach ws. „rezerwy Trasy Tysiąclecia” na Kamionku (https://www.facebook.com/StowarzyszenieWiatrak/posts/7521039201269722). Można odnieść wrażenie, że w całej sprawie panuje spory chaos – spróbujmy zatem uporządkować wątki i skomentować całą sprawę.

1. Dotychczasowe „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego” (dalej: SUIKZP) z 2006 roku przewidywało w tym miejscu budowę arterii drogowej. Plan raczej mało realny i na pewno kosztowny. Czy budowa nowego połączenia drogowego w tym miejscu i w takiej skali jest konieczna? Naszym zdaniem niezbędne jest z pewnością zbudowanie tunelu drogowego pod torami przy Dworcu Wschodnim (o co skutecznie m.in. nasze stowarzyszenie zabiegało), ale droga do niego może prowadzić np. ulicą Lubelską – o czym pisaliśmy tutaj: https://www.facebook.com/StowarzyszenieWiatrak/posts/6628571307183187.

2. W 2018 roku rozpoczęły się prace nad nowym SUIKZP. Po rozpoczęciu prac mieszkańcy mieli możliwość składania wniosków – można było zatem wówczas wnioskować np. o wykreślenie tej drogi i zaplanowanie tam czegoś innego. Będą też mieli możliwość składania uwag, gdy projekt SUIKZP zostanie wreszcie wyłożony (czekamy).

3. Co więcej – odbyły się też osobne konsultacje na temat fragmentu tego terenu! Było to w 2017 roku, gdy mieszkańcy opowiedzieli się za utworzeniem tzw. centrum lokalnego w miejscu dawnego bazarku „Rogatka”: https://konsultacje.um.warszawa.pl/…/reaktywacja… . Zatem mieszkańcy wyrazili się już jasno – chcą tutaj atrakcyjnej przestrzeni, która będzie służyć lokalnej społeczności. Konsekwencją tamtych konsultacji była zamieszczona 6 kwietnia 2022 informacja od ZGN o dodatkowych środkach w przetargu na „Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą Budowa Centrum Lokalnego <Dawny Bazar Rogatka>”.Czy w 2017 mieszkańcy postulowali tam rozwiązania rowerowe? Wystarczy poczytać raport. Dla przypomnienia: „na odcinku ul. Bliskiej wchodzącym w skład centrum lokalnego powinien być dopuszczony tylko ruch pieszy, ewentualnie rowerowy”. Mowa była też o stacji Veturilo przy ul. Grochowskiej oraz o punkcie napraw rowerów. Nie było zatem mowy o rowerostradzie, jako trasie „szybkiego ruchu” na linii północ – południe. A czy było coś o tramwajach? Cóż, w raporcie nie ma na ten temat ani słowa.

Przypomnijmy przy okazji, że w zeszłym roku pisaliśmy o 5. rocznicy likwidacji bazarku „Rogatka” (https://www.facebook.com/StowarzyszenieWiatrak/posts/5550141918359470) – od 1 maja 2016 miejsce to nie pełni już funkcji handlowej. Sprawa zatem ciągnie się już bardzo długo i naprawdę był czas, aby zapytać mieszkańców o całość terenu związanego z „Trasą Tysiąclecia”. Czemu dzieje się to dopiero teraz, gdy szykują się już prace na obszarze byłego bazarku „Rogatka”? Trudno znaleźć tutaj logiczne wyjaśnienie.

4. To jeszcze nie wszystko –otóż równolegle toczą się prace nad „studium węzła Warszawa-Wschód”, które to opracowanie obejmować ma m.in. Dworzec Wschodni i jego okolice: https://www.transport-publiczny.pl/…/ztm-warszawa… . Mamy zatem kolejny proces, który dotyczy zaplanowania kształtu tego samego obszaru…

5. Wszystko to należało wykonać w zupełnie inny sposób:

a. W 2017 od razu trzeba było przeprowadzić konsultacje od razu dla całego terenu związanego z „Trasą Tysiąclecia”, a nie tylko dla obszaru po „Bazarku Rogatka”. W efekcie teraz część konsultowanego obszaru pokrywa się z obszarem, który raz poddany był już konsultacjom. Skoro jednak postąpiono odwrotnie, to zwykła przyzwoitość nakazuje uwzględnić w konsultacjach późniejszych wynik konsultacji wcześniejszych.

b. W 2018 należało nadać priorytet pracom nad SUIKZP – mamy już prawie połowę 2022 roku, a na temat przebiegu prac zaległa cisza, nie wiadomo kiedy spodziewać się wyłożenia, temat po prostu „zniknął”.

c. Na pewno nie należało ogłaszać w tym samym momencie informacji o dodatkowych środkach na stworzenie „centrum lokalnego” oraz informacji o początku konsultacji. To jest tworzenie chaosu i kompromitacja – mieszkańcy poczuli się zdezorientowani i zaczęli się zastanawiać czy ktokolwiek nad czymkolwiek jeszcze panuje.

Co należy zrobić dalej?

Przyspieszyć prace nad nowym SUIKZP i usunąć z niego planowaną w poprzednim SUIKZP „Trasę Tysiąclecia”. W zamian należy postawić na lokalne połączenie drogowe, o którym pisaliśmy w pkt. 1.

Tramwajarze powinni skupić się na innych priorytetach – przede wszystkim zaplanować przedłużenie linii przy ul. Grochowskiej do ul. Marsa.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego również powinno skupić się na innych priorytetach – przede wszystkim przyspieszyć prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, aby w końcu cała powierzchnia naszej dzielnicy była nimi pokryta. Brak MPZP to skandal i dziwi nas, że BAIPP rozpoczyna różne kolejne procesy zamiast dokończyć te, które przeciągają się latami, a które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju naszej dzielnicy.

O co powinniśmy postulować w konsultacjach jako mieszkańcy?

a. Zachęcamy, by opowiedzieć się za rezygnacją z budowy dużego i kosztownego połączenia drogowego w przebiegu „Trasy Tysiąclecia” – priorytetem powinien być tunel pod torami + sieć kameralnych połączeń lokalnych.

b. Sugerujemy, by zapytać czy na pewno da się pogodzić stworzenie „centrum lokalnego” z wpuszczeniem tam ruchu tranzytowego. Niezależnie czy będzie on tramwajowy czy rowerowy czy jakikolwiek inny to jednak nie byłoby to zgodne z podstawową funkcją terenu. W centrum lokalnym ludzie raczej chcą przestrzeni, która będzie swego rodzaju oazą, gdzie nie trzeba rozglądać się czy coś obok nas nie przejeżdża. Pomysł budowy drogi rowerowej z pewnością jest wart uwagi, ale bezwzględny priorytet w tej przestrzeni powinien należeć do pieszych.

c. Należy przypomnieć, że mieszkańcom wielokrotnie obiecywano tu centrum lokalne – to musi być przestrzeń przede wszystkim dla nich, ewentualne dodatkowe funkcje muszą być podporządkowane funkcji podstawowej, nie mogą z nią kolidować i jej niweczyć.

d. Zawsze to też kolejna okazja, by zawnioskować o możliwie dużo zieleni w tej przestrzeni

PS. Obecne konsultacje trwają do 30 kwietnia

Stowarzyszenie Wiatrak

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły