Nad Warszawą można już obserwować charakterystycznie poruszający się samolot

Z jego pokładu wykonywane są najnowsze zdjęcia, z których powstanie ortofotomapa, zestaw czterech fotoplanów ukośnych, chmura punktów w wysokiej rozdzielczości oraz – co jest nowością w Warszawie – ciągły model 3D miasta, tzw. „mesh”.

Łącznie zostanie wykonanych ponad 165 000 zdjęć

Od dzisiaj, podobnie jak co roku o tej porze – nad Warszawą, można będzie zaobserwować charakterystycznie poruszający się samolot. Z jego pokładu, wykonane zostaną zdjęcia lotnicze Warszawy. W tym roku po raz pierwszy pozyskane zostaną, oprócz standardowych zdjęć pionowych, także cztery komplety zdjęć ukośnych (dla czterech stron świata) oraz chmura punktów LIDAR w wysokiej rozdzielczości.

Zdjęcia zostaną wykonane z pokładu samolotu Partenavia Vulcanair P68 (dwusilnikowy górnopłat ze stałym podwoziem) lecącego na wysokości od 1425 do 1489 metrów na poziomem terenu, z prędkością około 222 km/h. Przy odpowiednich warunkach pogodowych samolot wystartuje z lotniska Babice i poruszać się będzie po równoległych szeregach, których w tym roku, z uwagi na konieczność zachowania wysokiego pokrycia zdjęć-wzdłuż osi lotu 80%, miedzy sąsiednimi szeregami 60%, będzie aż 119. Łącznie zostanie wykonanych ponad 165 000 zdjęć. Rozdzielczość terenowa zdjęć, zarówno pionowych jak i ukośnych wyniesie 5cm. Chmura punktów LIDAR pozyskana zostanie z wysoką rozdzielczością 30 pkt/m2. Samolot fotografując pokona dystans ponad 2800 kilometrów. Do realizacji misji niezbędne są 3-4 dni bezchmurnej pogody.

Z pozyskanych zobrazowań i danych fotogrametrycznych powstaną produkty takie jak: ortofotomapa, zestaw 4 fotoplanów ukośnych oraz sklasyfikowana chmura punktów oraz – co jest nowością w Warszawie – ciągły model 3D Miasta, tzw. „mesh”.

Produkty zasilą zasoby Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy, obecnie największego zbioru danych przestrzennych dotyczących obszaru Stolicy, służącego zarówno mieszkańcom, jak i urzędnikom w ich codziennej pracy, stanowiąc nieocenioną pomoc m.in. przy wykonywaniu analiz urbanistycznych, sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kontroli stanu i zmian w zagospodarowaniu nieruchomości, regulacji stanów prawnych nieruchomości, projektowaniu zieleni, ochrony środowiska, a także zarządzaniu kryzysowym. Wszystkie końcowe produkty będą udostępnione mieszkańcom oraz innym interesantom, na stronach internetowych Urzędu Miasta.

za; architektura.um.warszawa.pl/

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły