[LEKTURA OBOWIĄZKOWA!!] Czy Olszewski to capo di tutti capi odpowiedzialnym za dewastację miasta???

I tak od dokładnie 11 lat, kiedy jeszcze nie wiedziałem, że w szaliku mi bardziej do twarzy. To 11 lat wyzwań i ogromnej satysfakcji. Dziękuję warszawiankom i warszawiakom za wspólne tworzenie miasta, w którym żyjemy. Moim współpracownikom za zaufanie. I Tobie Warszawo – za to, że w swoim rozwoju nie zwalniasz tempa – napisał w mediach społecznościowych w kwietniu 2022 roku Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Przyjezdny z Bydgoszczy i hejter, o czym później. Mijają dwa lata od naszego artykułu, a stan warszawskiej infrastruktury jest coraz gorszy, dlatego dziś, to jest 7 lutego 2024 (artykuł pojawił się pojawił na początku kwietnia 2020 r) należy przypomnieć opinii publicznej kto jest szarą eminencją w Ratuszu i kto też ochrania Łukasza Puchalskiego, szkodliwego dyrektora Zarządu Dróg Miejskich!

W listopadzie 2012 roku Pełnomocnikiem Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej został….Łukasz Puchalski

O tym, że Michał Olszewski jest protektorem obecnej formy Zarządu Dróg Miejskich tj. nie jako zarządu dbającego o bezpieczeństwo na drogach, a zarządu którego jedynym celem jest dewastacja miasta poprzez wykonanie jak największej ilości dróg rowerowych kosztem dróg samochodowych, miejsc postojowych itd. O tym, że Michał Olszewski wraz z resztą aktywu jest fanem rowerowej lajkry – również pisaliśmy. Dziś skupimy się na tym w jaki sposób cała ta klika przepycha swoje projekty buble.

Popatrzmy trochę wstecz, przypuśćmy 12 lat – jest rok 2012. Szefem Zarządu Dróg Miejskich była Grażyna Lendzion. Istniało również Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Janusz Galas był wówczas Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy. Powoli „aktyw” zaczyna się rozpychać w mieście i robić szum między innymi organizując tzw „masy krytyczne” paraliżujące komunikację w Warszawie w godzinach szczytu. Powstają nowe pomysły na przepychanie rowerowych fanaberii.

  

W 2013 roku minister Sławomir Nowak wraz z ówczesną prezydent Warszawy Hanną Grónkiewicz – Waltz ogłaszają nominację Łukasza Puchalskiego  na nowego pełnomocnika ministra transportu do spraw Rozwoju Ruchu Rowerowego – miał stanowić wsparcie dla ministra przy opracowywaniu „koniecznych” zmian w przepisach – zmian „przyjaznych rowerzystom” (program Warszawa 2030).

W prasie zaczynają pojawiać się informacje o budżecie obywatelskim. Bardzo dużo projektów głównie dotyczących idiotycznych, w tym  niezgodnych z przepisami, pomysłów  w zakresie dróg rowerowych –  zostaje odrzucone przez ówczesną Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich – Grażynę Lendzion. Zaczyna powstawać narracja, iż decyzje o odrzuceniu projektów z budżetu obywatelskiego zostaje podjętych w wyniku złego nastawienia i niechęci na zmiany, pomijając fakt, iż były to rozwiązania niezgodne z obowiązującym prawem, naruszające interes pozostałych użytkowników drogi itd. Celują w tym miejscy terroryści, wspomaga ich już wtedy gazetka z czerskiej.

W marcu 2014 roku ponowny awans pełnomocnika ratusza ds. rowerów – Łukasz Puchalski zostaje wicedyrektorem Zarządu Transportu Miejskiego ds. inwestycji!

W 2015 r następuje kolejna zmiana, która dla Warszawiaków będzie drastyczna w skutkach przez najbliższe lata – otóż Dyrektorem Zarządu Dróg Miejskich przestaje być Grażyna Lendzion, a stanowisko obejmuje Łukasz Puchalski. Na dowód „zwycięstwa” rowerków nad przepisami i zdrowym rozsądkiem, stawiają przed wejściem wielki stojak rowerowy w kształcie samochodu (do dnia dzisiejszego nie dostaliśmy projektu organizacji ruchu na ten twór). Trzeba zaznaczyć teren, niemal jak pies który obsikuje wszystko wokół.

Zaczynają się schody. Powstają na potęgę projekty dróg rowerowych. Okazuje się jednak, że nie tylko Grażyna Lendzion była „przeszkodą” w ich realizacji. Kto kolejny? Wszystkie projekty stałej organizacji ruchu podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera Ruchu – Janusza Galasa. Pojawiają się artykuły „Galas Musi odejść” itp. Zajrzyjmy w tak zwanym międzyczasie do raportu z kontroli NIK pn. : „Organizacja i nadzór nad ruchem drogowym w latach 2011-2013”.

W raporcie można przeczytać cyt.:

„Przygotowanie m.st. Warszawy do realizacji zadań związanych z wykonywaniem funkcji organu zarządzającego ruchem drogowym”

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w zbadanym obszarze”.

Wykonywanie zadań dotyczących zatwierdzania projektów organizacji ruchu drogowego, ze szczegółowym uwzględnieniem czasowej organizacji ruchu związanej z pracami na drogach

„Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonywanie zadań dotyczących zatwierdzania projektów stałej i czasowej organizacji ruchu(…)”

Postawmy sobie pytanie – jak najłatwiej wymienić kadrę, w szczególności kierowniczą?

Zlikwidować istniejącą jednostkę – w tym zlikwidować dotychczasowe stanowiska i stworzyć nową jednostkę z nowymi stanowiskami, gdzie obsadzi się „nowe” „lepsze” osoby.

W 2017 r., po 17 latach Janusz Galas przestaje być Inżynierem Ruchu m.st. Warszawy, likwiduje się Biuro Drogownictwa i Komunikacji, a powołuje nową jednostkę tj. Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Stanowisko dyrektora pionu bezpieczeństwa i organizacji ruchu powierza się komendantowi  stołecznej policji – Michałowi Domaradzkiemu. Pojawiają się informacje o celach wprowadzanych zmian: „Nowa struktura biura musi odzwierciedlać zmianę sposobu myślenia na temat kwestii mobilności i transportu w mieście” – mówiła Renata Kaznowska.

Z-cą dyrektora ds. Technicznych jest przywleczony przez Puchalskiego z Zarządu Transportu Miejskiego- Tamas Dombi. Zaznaczyć należy, że w swoim pionie miał Wydział Zrównoważonej Mobilności, niech nikogo nazwa nie zmyli – wydział zajmujący się budową dróg rowerowych, zawężeniem pasów ruchu, zabieraniem miejsc postojowych – głównie tworzeniem projektów w tym zakresie.

 


 

Tu Michał Olszewski z Ludwiką Ignatowicz, właścicielką firmy konsultingowa Głos Ulicy w ramach której współpracuje z m.st. Warszawy (Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, poszczególne dzielnice, Centrum Komunikacji Społecznej – oczywiście miejska aktywistka! To ona odpowiada za „NIEZALEŻNE” konsultacje społeczne!

 


 

W roku 2019 przywraca się stanowisko inżyniera ruchu. Jak myślicie komu powierzają piastowanie tej funkcji? Wieloletniemu pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich – Markowi Wierczyńskiemu, którego szefem od 2015 r był nikt inny jak Łukasz Puchalski. Michał Domaradzki został przesunięty do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, gdzie ze stołkiem musiała pożegnać się jego wieloletnia szefowa – Ewa Gawor. Być może również miała swoje zdanie.

Najwyraźniej dalej nie idzie tak jakby tego chcieli zwolennicy i autorzy wielu projektów rowerowych – czas na kolejne zmiany. I tak na stronie: https://warszawa19115.pl/-/biuro-zarzadzania-ruchem-drogowym czytamy:

od 1 kwietnia 2021 roku dotychczasowe Biuro Polityki Mobilności i Transportu zostało zlikwidowane, a jego zadania przejęły:

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego – w zakresie strategicznego planowania układu transportowego i realizacji programu wykonawczego strategii #Warszawa2030 w zakresie polityki mobilności;

Biuro Infrastruktury – w zakresie prowadzenia zadań związanych z prowadzeniem i rozwojem usług transportu publicznego, w tym współpracy z gminami metropolii warszawskiej w tym zakresie; Biuro będzie również sprawowało nadzór nad ZTM; (jak wiemy w ZTM stworzono dziwną Radę, w której zasiadają miejscy terroryści),

Biuro Funduszy i Polityki Rozwoju – w zakresie prowadzenia zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury drogowej o znaczeniu ponadlokalnym; Biuro będzie również sprawowało nadzór nad ZDM, ZMID, ZOM;

Biuro Polityki Lokalowej – zadania z zakresu rewitalizacji.

Nowe Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym przejęło kompetencje organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych.

Zmiany mają związek z przyporządkowaniem zadań związanych z polityką mobilności, które mają usprawnić realizację priorytetowych inwestycji prowadzonych przez miasto.

 

Do zadań Biura należy między innymi:

  1. usprawnienie procesu rozpatrywania projektów organizacji ruchu poprzez ścisłą współpracę jednostek miejskich;
  2. wsparcie sprawnej realizacji priorytetowych projektów(m.in. „Nowe Centrum Warszawy”);
  3. poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. poprzez realizację projektów z rekordowego w skali światowej audytu przejść dla pieszych bez sygnalizacji;
  4. uspokojenie ruchu na większą skalę, wdrożenie nowych stref „tempo 30″.

 


 14 LISTOPAD 2020 rok Ok. 600 tysięcy mieszkańców Warszawy chce odwołania z funkcji wiceprezydenta Michała Olszewskiego, który w Warszawie odpowiedzialny jest między innymi za gospodarkę śmieciową.  Pismo w tej sprawie zostało opublikowane 2 listopada bieżącego roku. Stowarzyszenie Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości oraz mieszkańcy podpisali się pod tą petycją. (https://portalwarszawski.com.pl/2020/11/14/prawie-600-tys-mieszkancow-warszawy-chce-odwolania-m-olszewskiego/)


Kolesie

Teraz koledzy z Wydziału Zrównoważonej Mobilności z Zarządu Dróg Miejskich, gdzie dalej panuje Puchalski, tworzą projektu które zatwierdza kolega Tamas Dombi. Zaznaczmy, że Z-ca Prezydenta m.st Warszawy Michał Olszewski sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy:

 

  1. Biurem Architektury i Planowania Przestrzennegozatwierdzającego projekty budowlane,
  2. Biurem Funduszy Europejskich i Polityki Rozwojusprawującego nadzór nad Zarządem Dróg Miejskich,
  3. Biurem Zarządzania Ruchem Drogowymbiurem, którego dyrektorem jest Tamas Dombi.

 

Większość dróg rowerowych realizowanych jest na podstawie docelowej organizacji ruchu. Cały proces ma obieg zamknięty tj: projekty powstają w Zarządzie Dróg Miejskich pod dowództwem Łukasza Puchalskiego – następnie idą do zatwierdzenia przez do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym – czyli do Tamasa Dombiego i ponownie wracają do realizacji do Łukasza Puchalskiego.

KOMENTARZ

Niezłomnie od lat jako jedyni opisujemy powiązania towarzyskie między ratuszem a „aktywem” i nominantami, którzy przyjechali do Warszawy w bardzo konkretnym celu. Olszewski, przyjezdny z Bydgoszczy (to tak a propos przyjezdnego Bocheńskiego z Łodzi czy potencjalnego kandydata na prezydenta Krakowa, niejakiego Trzaskowskiego)  to capo di tutti capi odpowiedzialny za dewastację Warszawy. I „aktywistyczny hejter”, który wspierał całe lata śmiertelnie niebezpieczny hejt skierowany wobec naczelnego Portalu Warszawskiego, o czym szerzej niebawem napiszemy. Prawda Panie Olszewski???

Za dwa miesiące wybory, i warszawiacy mogą naprawdę wiele zmienić – beton wyborczy Trzaskowskiego zawsze będzie betonem, szkoda czasu, ale tam gdzie można i wiemy, że istnieje szansa na przekonanie, pokażcie im ten artykuł czy te poniżej! To wszystko są FAKTY, z którymi ratusz nie ośmieli się nawet dyskutować. Wiele lat Portal walczył z hejtem, z odczłowieczaniem (nasz naczelny psychol, naziol – to tylko niektóre dorobione gęby), a dziś mamy coraz większy wpływ na to się dzieje w Warszawie. To my jako pierwsi lata temu pisaliśmy o SCT, sppn czy 15 minutowych gettach, czyli Agendzie 2030! Dziś jesteśmy niezależnym (kolejna gęba to ta, że jesteśmy pisiorami) opiniotwórczym tytułem, z którym ratusz liczy się jak cholera – co ciekawe w ciągu 9 lat poza jakimiś mało istotnymi pozwami Mencwela, Czajkowskiego czy Styrskieg0 (wszystko „aktywiści” i żadna sprawa nie została jak na razie wygrana na ich korzyść),  miasto ani razu nie podało nas do sądu za pisanie nieprawdy, nawet wtedy kiedy opisywaliśmy bezczelny mobbing w ZTM! Bo jej, w przeciwieństwie do tak zwanych wolnych mediów, po prostu nie piszemy! Tak, to ciężko pojąć – są w Warszawie i w Polsce moralnie i etycznie wysoko rozwinięci ludzie, którzy rozumieją czym jest służba – tak jak wiedziały nasze rodziny…ogromnie zasłużone dla naszej Warszawy!

Ten chory, patologiczny układ trwa tu, w Warszawie, od dekad – dopóki warszawiacy nie wezmą noża i nie przetną tej sieci powiązań, będzie tylko gorzej!! A może być lepiej lub chociaż inaczej, ale nigdy się tego nie dowiemy jeśli ponad połowa warszawiaków nie przepracuje swoich intelektualnych ograniczeń! Pomóżmy im w tym!

A tu przypominamy jak wyglądają „niezależne” konsultacje w Warszawie i nie tylko

 

[SZOK!] Tak wyglądają niezależne konsultacje??

 

[NASZ NEWS] Prokuratura wszczyna postępowanie przeciwko „aktywistom” i M. Olszewskiemu, wiceprezydentowi Warszawy

 

Portal Warszawski

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły