[NASZ TEMAT] Eliminujemy „aktyw” ze struktur miejskich. Zaczynamy od ZTM

Parę dni temu pisaliśmy, że przy Zarządzie Transportu Miejskiego powstała Rada Warszawskiego Transportu Publicznego. Według ZDM ma to być  miejsce wymiany opinii, zbierania sugestii i informacji od przedstawicieli różnych środowisk na temat funkcjonowania Warszawskiego Transportu Publicznego. Jest jeden problem – w tej radzie są uzurpatorzy miejscy z różnych sztucznie powołanych bytów. Te same twarze, te same nazwiska. Bez wiedzy, bez kompetencji – to zbyt społecznie niebezpieczne.

Kontrolujemy ZTM

W związku z naszym artykułem i pytaniem czytelników co dalej, wczoraj wysłaliśmy na ręce ZTM na stępujące pytania;

W związku z artykułem, który poajawił się na naszej stronie, proszę o udzielenie informacji publicznej w myśl art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198) zwracam się w trybie art. 10 ust. 1 tejże ustawy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i odpowiedź na pytanie i udostępnienie następujących dokumentów dotyczącym powołania :

  • Kiedy została powołana Rady Warszawskiego Transportu Publicznego,
  • Kto był inicjatorem powołania Rady Warszawskiego Transportu Publicznego,
  • Jaki jest skład Rady Warszawskiego Transportu Publicznego,
  • Jakie były kryteria uczestnictwa w Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego,
  • Kto ustalał kryteria przyjmowania do Rady Warszawskiego Transportu Publicznego,
  • Gdzie było ogłoszenie o powstaniu Rady Warszawskiego Transportu Publicznego,
  • Gdzie można zapoznać się z protokołami powstałymi w trakcie prac Rady Warszawskiego Transportu Publicznego,
  • Czy na Radę Warszawskiego Transportu Publicznego przeznaczone były fundusze,
  • Jeśli były przeznaczone fundusze na Radę Warszawskiego Transportu Publicznego, kto decydował o funduszach na Radę Warszawskiego Transportu Publicznego.

Jak tylko dostanie odpowiedź, poinformujemy o tym niezwłocznie.

Dla niezorientowanych

[TYLKO U NAS] Czy ratusz finansuje agenturę? Pytanie jest bardzo zasadne, bo naprawdę robi się niebezpiecznie

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły