W KOŃCU! Koniec z brakiem jawności finansowej organizacji pozarządowych (NGOS)

Michał Woś w dzisiejszym wywiadzie w TVP  (Solidarna Polska, sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości), że ustawa o organizacjach pozarządowych wejdzie niebawem w życie. To doskonała wiadomość, przez miliony Polaków wyczekiwana. Projekt ustawy ma przewidywać Wymóg jawności finansowania oraz transparentności finansów.

Od 250 tysięcy rocznie

To projekt Solidarnej Polski, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne dwa lata temu. W ustawie chodzi przede wszystkim o „ekoorganizacje”, które jego zdaniem „nie zawsze mają +eko+ na pierwszym miejscu” i wykorzystują troskę Polaków o środowisko. Projekt przewiduje, że organizacja pozarządowa będzie zobowiązana wystąpić do ministerstwa z wnioskiem o wpisanie do wykazu w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wsparcia z zagranicy. Dopiero po złożeniu takiego wniosku organizacja będzie mogła korzystać z otrzymanych środków. Od 250 tysięcy rocznie wszystkie organizacje będą musiały się rozliczać, daje to w rozliczeniu miesięcznym ok 21 000 pln.

 


Komentarz

Szkoda, że tak straszna sytuacja na Ukrainie zmusiła nasz rząd do podjęcia decyzji, która powinna być podjęta świetlne lata temu. Jak zaznaczył ustawodawca, nie chodzi o koła społeczne, małe organizacje lokalne pomagające realnie ludziom, lecz o wyeliminowanie negatywnych wpływów obcego kapitału, zmierzającego do działań dywersyjnych.

To na pewno nasze wielkie moralne zwycięstwo, bo od lat opisywaliśmy niebezpieczne powiązania finansowe, które mogą prowadzić do Moskwy. My tą sytuacją nie jesteśmy nawet zdziwieni, bo dokładnie tego się spodziewaliśmy. Wieloletnia praca naszej redakcji, ale przede wszystkim dzięki doskonałym informatorom podsyłającym nam od lat niezbite dowody na patologiczne układy, przyniosły efekty. Wojna na Ukrainie stała się powodem do zmiany myślenia rządzących, i należy tylko się cieszyć

Dla wielu organizacji, rzekomo ekologicznych, może to być koniec. Należy mieć nadzieję, że ta ustawa przemodeluje nasze życie społeczne i będzie początkiem końca wielu złych, bardzo szkodliwych działań.

Natomiast uważamy, że kwota roczna 250 tys. z której aktyw powinien się rozliczać – powinna być radykalnie niższa!

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły