Rosjanie posiadają wielki kompleks w stosunku do Polski i Polaków. I szczerze mówiąc mają ku temu powody

Taki wpis pojawił się dziś na profilu Chwała ZapomnianaRosjanie posiadają wielki kompleks w stosunku do Polski i Polaków. I szczerze mówiąc mają ku temu powody…

Powody w wieku XVI

– 1514 – bitwa pod Orszą – wojska polsko-litewskie gromią Moskali. Setki ruskich bojarów ląduje w polskich kajdanach,

1582 – trzy wyprawy Stefana Batorego odpychają Rosję od Bałtyku na prawie 100 lat. Polacy oblegają Psków – drugie co do wielkości miasto ówczesnej Rosji i omal nie biorą do niewoli krwiożerczego cara Iwana Groźnego;

Powody w wieku XVII

1605 – polscy magnaci wprowadzają do Moskwy Dymitra Samozwańca;

1610 – bitwa pod Kłuszynem – wojska Stanisława Żółkiewskiego biją na głowę siedmiokrotnie liczniejsze siły moskiewsko-szwedzkie. Polacy wkraczają do Moskwy;

1611 – hołd ruski. Rosyjski car Wasyl IV Szujski upada w Warszawie na kolana przed polskim królem Zygmuntem III Wazą;

1611/1612 – wojska Jana Karola Chodkiewicza ścierają się z moskiewskimi powstańcami;

1617 – Jan Karol Chodkiewicz ze swoimi wojskami staje u moskiewskich bram;

1634 – Król Władysław IV zmusza pod Smoleńskiem do kapitulacji amię rosyjską. Pod nogi królewskie ląduje 121 rosyjskich chorągwi;

1660 – bitwa pod Połonką – Stefan Czarniecki likwiduje rosyjską armię Iwana Chowańskiego;

Powody w wieku XVIII

1794 – rosyjski ambasador w przebraniu kobiety ucieka z Warszawy przed powstańcami kościuszkowskimi;

Powody w wieku XIX

1812 – wyprawa Napoleona na Moskwę. Polski korpus księcia Józefa Poniatowskiego wkracza do Moskwy;

1867 – straty spowodowane powstaniem styczniowym w latach 1863-64 zmuszają bankrutującą Rosję do sprzedaży Alaski Stanom Zjednoczonym. Stronę amerykańską podczas transakcji reprezentuje… Polak;


 

Historia pokazuje jasno, że jeśli ktoś kiedyś miałby domknąć wieko trumny Imperium Zła ze Wschodu to będą to… Polacy. Na Wschód się nie wybieramy, ale szlak na podmoskiewskie bagna znamy. Wytyczyli go nasi pradziadowie! (Chwała Zapomniana)

 


Powody w wieku XX

1920 – bitwa warszawska – Wojsko Polskie dowodzone przez Józefa Piłsudskiego zatrzymuje rosyjski marsz na Zachód;

1956 – robotnicze protesty poznańskiego czerwca podsycają niepokoje na Węgrzech. Wybucha węgierskie powstanie;

1977 – Zbigniew Brzeziński zostaje doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego USA. Jego doktryna dążąca do rozczłonkowania ZSRR staje się elementem amerykańskiej polityki zagranicznej;

1978 – Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieża. Przyjmuje imię Jan Paweł II, przez kolejne dekady staje się jednym z największych wrogów Związku Radzieckiego;

1980 – powstanie Solidarności. Początek procesów, które doprowadziły do upadku żelaznej kurtyny oraz rozpadu ZSRR;

Powody w wieku XXI

– 2008 – misja prezydentów do Tbilisi zorganizowana przez Lecha Kaczyńskiego zatrzymuję rosyjską agresję na Gruzję;

2022 – Polska staję w awangardzie państw wpierających Ukrainę walczącą z rosyjską agresją. Nad Wisłą schronienie znajduje ponad 1,5 mln ukraińskich uchodźców. Polska pomoc humanitarna oraz polskie uzbrojenie wędrują na Ukrainę. Polska dyplomacja przoduje w procesie wykluczania Rosji z politycznych, gospodarczych, sportowych i kulturalnych struktur międzynarodowych.

za; Chwała Zapomniana

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski