45 lat temu powstał ROPCiO – Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, obok Komitetu Obrony Robotników

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, obok Komitetu Obrony Robotników, był jednym z dwóch jawnie działających ugrupowań opozycyjnych w PRL Działacze obu organizacji aktywnie udzielali się później w „Solidarności” .

Rys historyczny

45 lat temu, podczas konferencji prasowej w mieszkaniu Antoniego Pajdaka (ofiary sowieckich represji, skazanego w Procesie Szesnastu), poinformowano o powstaniu ROPCiO. Głównymi celami Ruchu, przedstawionymi w manifeście „Do społeczeństwa polskiego” , były: poszanowanie, ochrona i respektowanie praw człowieka oraz ukształtowanie ruchu obywatelskiego.


 

 


Ruch nie posiadał struktury statutowej, członkostwa ani władz, określał się jako społeczne działanie obywatelskie, otwarte dla wszystkich. Jedynymi sformalizowanymi przedstawicielami byli rzecznicy w osobach Andrzeja Czumy i Leszka Moczulskiego. Poprzez protesty przeciw nadużyciom władzy, głodówki protestacyjne, akcje ulotkowe, wiece informacyjne czy oświadczenia rzeczników, działacze ROPCiO starali się reagować na wydarzenia w kraju.


Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, którego historia i działalność przez kilkadziesiąt lat nie wzbudzały szerszego zainteresowania badaczy, w ubiegłej dekadzie doczekał się swojej monografii. Zostały również opublikowane dokumenty tej organizacji, a przy okazji kolejnych rocznic powstają artykuły na jej temat. Ustalono wiele faktów, które pozwoliły poszerzyć stan wiedzy oraz inaczej spojrzeć na działalność tego ugrupowania, co zauważają także jego twórcy.

Historia Ruchu to również losy osób, które go tworzyły. W większości byli to ludzie, którzy mieli już pewne doświadczenie w zmaganiach z władzą komunistyczną i aparatem represji. Środowiska, które współtworzyły i nadały charakter ideowy ROPCiO, kształtowały się stopniowo, na co zwróciła uwagę także SB.


Rozłamy w ROPCiO przyczyniły się do ograniczenia jego aktywności, a tym samym zmniejszenia oddziaływania na społeczeństwo. Jego działalność zakończyła się ostatecznie po 13 grudnia 1981 roku.

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły