„Warszawa stoi przed ogromnym wyzwaniem z dostępnością edukacji” – R. Kaznowska

Dziś odwiedziłam Szkołę Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego w Warszawie, ul. Zbaraska 3. W szkole działają 3 oddziały przygotowawcze: 1 na poziomie klas IV-VI oraz 2 na poziomie klas VII-VIII. Tylko do poniedziałku – 14 marca br. szkoła zapisała ponad 50 uczniów z Ukrainy – pisze wiceprezydent miasta, Renata Kaznowska.

Nauka dzieci uchodźców w polskim systemie edukacji

Jestem pod wielkim wrażeniem tego w jaki sposób nauczyciele, uczniowie i rodzice przyjęli nowych członków społeczności szkolnej. Na każdym kroku spotkać można ukraińskie elementy, ukraiński język, wykonane przez uczniów tabliczki na drzwiach sal lekcyjnych.

Obecnie w Warszawie przy 47 szkołach podstawowych i 11 ponadpodstawowych funkcjonują oddziały przygotowawcze dla uczniów przybywających z zagranicy. Już ponad 9 tysięcy uczniów i wychowanków weszło do warszawskiego systemu oświaty. Trzeba pamiętać, iż dzieci z doświadczeniem migracji – obok głównej bariery, jaką jest nieznajomość języka, w którym odbywa się nauczanie – mają różne doświadczenia edukacyjne, odmienne zwyczaje, inne szkolne realia.

Rozmowy z dyrektorami szkół, nauczycielami i uczniami utwierdzają mnie w przekonaniu, że potrzebna jest pilna zmiana podejścia do nauki dzieci uchodźczych. Należy zmienić zasady funkcjonowania oddziałów przygotowawczych, odejść od realizacji podstaw programowych a skupić się na nauce języka polskiego. Dzieci nie mogą być „wtłaczane” w system edukacyjny. To dla nich kolejna trauma. Dzieci powinny mieć też możliwość korzystania z edukacji zdalnej organizowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy. O tych możliwościach będę niebawem informować.

Za; Renata Kaznowska

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły