[Pytanie do R. Trzaskowskiego] Czy zatrudnienie A. Rosińskiej w ZDM nie stoi w sprzeczności z podstawowym zakresem działań dyrektora ZDM?

Że Puchalski nie ma wykształcenia technicznego nie jest już tajemnicą,  ale że zatrudnia ludzi bez wykształcenia technicznego do kierowania zarówno pionem utrzymania jak i wydziałami mu podległymi, o tym nie wszyscy wiedzą. I tak  stanowisko Z-cy Dyrektora Pionu ds. Utrzymania powierzył byłej rzeczniczce prasowej ZDM i Ratusza – Pani Karolinie Gałeckiej, która nie posiada  ŻADNEJ wiedzy technicznej. Podobnie jest z niejaką Anną Rosińską

Pytania o Annę Rosińską

Powierzono jej prowadzenie bardzo specjalistycznego Wydziału Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska.  Anna Rosińska ma zerową wiedzą dotyczącą obiektów mostowych, zerową wiedzę techniczną. A jakie  ma kwalifikacje zawodowe Pani Anna? Otóż swoim wykształceniem chwali się jawnie na swoim koncie na Linkedin. Ukończyła Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagraniczne na Uniwersytecie Warszawskim.

zgodnie z § 10 ust. 3 zalicza się systematyczne sprawdzanie merytorycznej i formalnej poprawności prowadzonych postępowań, w szczególności dokumentów i pism oraz opracowań powstających w komórce; analizowanie i dokonywanie ocen wyników pracy oraz zapoznanie z nimi pracowników;  przestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych i innych instrukcji normujących działalność. W § 10 ust 4 Regulaminu Organizacyjnego wskazano, iż Naczelnik Wydziału samodzielnie podejmuje decyzje w ramach posiadanego zakresu uprawnień oraz odpowiada za podjęte czynności własne i za czynności pracowników podległego Wydziału. W załączniku nr. 2 do Regulaminu Wynagrodzeń w ZDM określono wykaz stanowisk zaszeregowania oraz niezbędne wymagania kwalifikacyjne pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Zgodnie z tym dokumentem Naczelnik Wydziału musi posiadać następujące minimalne kwalifikacje do sprawowania tego stanowiska.

Pytania do prezydenta Trzaskowskiego

Z posiadanych informacji, Pani Anna Rosińska nie posiada wykształcenia kierunkowego w tej specjalności w związku z powyższym nie może pełnić ww. stanowiska.

Czy takie zatrudnianie na odpowiedzialnych stanowiskach osób bez odpowiednich kompetencji nie stoi w sprzeczności z podstawowym zakresem działań Dyrektora ZDM zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ZDM i kierowania jego działalnością określonym w § 6 Statutu Zarządu Dróg Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/1023/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r.

Pismo to zostało wysłane na ręce prezydenta Warszawy w postaci wniosku o informację publiczną.

 


Treść maila do Rafała Trzaskowskiego

Nie ona jedna

Poza Rosińską, takich kompetencji nie posiada Łukasz Puchalski, dyrektor ZDM oraz Karolina Gałecka (kolejny dyrektor, kiedyś rzecznik ratusza), Dybalski i Pieńkos, rzecznicy Zarządu Dróg Miejskich.


Obiekty inżynierskie to m.in.: przepusty, wiadukty , estakady ,tunele, mosty. Mosty małe i duże np. most wzdłuż ul.Kobiałka , mosty nad rzeką Wisłą ( Północny, Gdański , Śląsko-Dąbrowski, Poniatowskiego, Trasa Ł, Siekierkowski). Nawet jeśli nadzór techniczny sprawują instytucje do tego powołane np.IBDiM, PW, to i tak decyzje i odpowiedzialność ponosi zarządca obiektu. Przez 20 lat mojej pracy w ZDM-e nie było takiej sytuacji aby Naczelnikiem Mostów nie była osoba bez uprawnień. Strach się bać... tak sprawę skomentowała była dyrektor ZDM-u, której niestety się pozbyto, Pani Grażyna Lendzion.

 

 


Ratusz znany jest z tego, że nie odpowiada na pytania, tym razem jednak sytuacja jest zbyt poważna, bo tu chodzi o nasze pieniądze, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, i przede wszystkim ludzkie życie.

Dlatego też będziemy się domagać od prezydenta Trzaskowskiego jasnej, klarownej odpowiedzi bez zbędnego lania wody. Wierzymy, że Trzaskowski, który non stop powtarza słowa o naszym bezpieczeństwie, udowodni, że to nie są slogany.

Ponoć po publikacji naszego artykułu poniżej, w ZDM-ie śmieją się z niej.  I bardzo dobrze!

Tu pisaliśmy szerzej

 

[TYLKO U NAS] Co łączy tych troje pracowników Zarządu Dróg Miejskich??

 

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły