[TYLKO U NAS] Co łączy tych troje pracowników Zarządu Dróg Miejskich??

Że Puchalski nie ma wykształcenia technicznego nie jest już tajemnicą,  ale że zatrudnia ludzi bez wykształcenia technicznego do kierowania zarówno pionem utrzymania jak i wydziałami mu podległymi, o tym nie wszyscy wiedzą. I tak  stanowisko Z-cy Dyrektora Pionu ds. Utrzymania powierzył byłej rzeczniczce prasowej ZDM i Ratusza – Pani Karolinie Gałeckiej, która nie posiada  ŻADNEJ wiedzy technicznej.

Nie ona jedna

Dziś przyjrzymy się nieznanemu szerzej pracownikowi ZDM-u, a który piastuje ogromnie ważne stanowisko. Mowa o niejakiej pani Annie Rosińskiej. Okazuje się, że powierzono jej…prowadzenie Wydziału Obiektów Inżynierskich i Ochrony Środowiska.  Anna Rosińska ma zerową wiedzą dotyczącą obiektów mostowych, zerową wiedzę techniczną. A jakie  ma kwalifikacje zawodowe Pani Anna? Otóż swoim wykształceniem chwali się jawnie na swoim koncie na Linkedin. Ukończyła Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowe Studia Prawa Międzynarodowego i Służby Zagraniczne na Uniwersytecie Warszawskim.


 

Anna Rosińska


Co na ten temat mówią Zarządzenia ZDM…

Na tapetę najważniejszy dokument każdej większej firmy – Regulamin Organizacyjny. Do jednych z  podstawowych zadań Naczelnika Wydziału, zgodnie z § 10 ust. 3 zalicza się systematyczne sprawdzanie merytorycznej i formalnej poprawności prowadzonych postępowań, w szczególności dokumentów i pism oraz opracowań powstających w komórce; analizowanie i dokonywanie ocen wyników pracy oraz zapoznanie z nimi pracowników;  przestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych i innych instrukcji normujących działalność. W § 10 ust 4 Regulaminu Organizacyjnego wskazano, iż Naczelnik Wydziału samodzielnie podejmuje decyzje w ramach posiadanego zakresu uprawnień oraz odpowiada za podjęte czynności własne i za czynności pracowników podległego Wydziału.

W załączniku nr. 2 do Regulaminu Wynagrodzeń w ZDM określono wykaz stanowisk zaszeregowania oraz niezbędne wymagania kwalifikacyjne pracowników Zarządu Dróg Miejskich. Zgodnie z tym dokumentem Naczelnik Wydziału musi posiadać następujące minimalne kwalifikacje do sprawowania tego stanowiska:

– w zakresie wykształcenia i umiejętności zawodowych: posiadać wykształcenie wyższe  i to odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.

– w zakresie stażu pracy : 5 lat.

Pytania

W jaki sposób osoba bez jakiejkolwiek wiedzy merytorycznej ma kontrolować i sprawdzać pracę pracowników w tak poważnym i odpowiedzialnym zakresie jak eksploatacja obiektów inżynierskich? Czy takie zatrudnianie na odpowiedzialnych stanowiskach osób bez odpowiednich kompetencji nie stoi w sprzeczności z podstawowym zakresem działań Dyrektora ZDM zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ZDM i kierowania jego działalnością określonym w § 6 Statutu Zarządu Dróg Miejskich stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXIV/1023/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r??

Cała Polska śmiała się, że w strukturach Państwowych jest zatrudniony nijaki Misiewicz, a okazuje się, że w strukturach Miejskich Misiewiczów nie brakuje – czego dowodem jest powyższa informacja. Tylko, że te misiewicze są wielokrotnie są bardziej szkodliwi, i nie mogą zapewnić nam bezpieczeństwa na drogach i mostach, a opłakane skutki widać już w całej Warszawie.

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły