Niedługo będziemy wiedzieć jak wyglądały dekoracje malarskie w kamienicy przy ul. Małej 11

Dzięki odkrywkom wiadomo jak wyglądają niektóre z nich. Dalsze prace przy okazji przygotowanego remontu tej miejskiej kamienicy pokażą, ile zachowało się tego rodzaju zdobień. Nad pracami czuwać będzie Stołeczny Konserwator Zabytków.

Na Pradze Północ

Brak przez lata generalnego remontu kamienicy przy ul. Małej 11 przyczynił się paradoksalnie do zachowania wielu interesujących detali, w tym fantazyjnego zdobienia ścian w kwiatowe rozetki. Mowa o kamienicy Anisima Puguńca przy ul. Małej 11 z początku XX wieku, składa się z budynku frontowego i niewielkiej prostopadłej oficyny domykającej małe podwórko. Fasadę kamienicy ozdabiają kanelowane (pionowo wyżłobione) pilastry, boniowania oraz dekoracyjnie opracowane obramienia okien. Urody domowi dodają dobrze zachowane balkony na żeliwnych wspornikach i ozdobne balustrady.


 

 


Neoklasycystyczny wystrój w formie arkadowych płycin ma również przejazd bramny. To tu na stropie, pod warstwami farby, zauważyć można rozetki tworzące ornamentalny wzór. Ślady wymalowań o zbliżonym motywie odnaleźć można także na podniebieniach biegów schodów.
Podobnie, jak pozostała zabudowa tej praskiej ulicy, kamienica przetrwała wojnę bez większych strat. Po pożarze w latach 90. XX wieku wyremontowano jedynie poddasze wraz z facjatami i wymieniono stolarkę okienną.

Na Pradze tego rodzaju dekoracji malarskich wnętrz kamienic z przełomu XIX/XX wieku jest stosunkowo dużo. Najbardziej okazałe przykłady malatur znajdują się w reprezentacyjnych częściach wejściowych domów przy ulicach Targowej czy Wileńskiej. Dekoracje występują także w niektórych mieszkaniach na stropach oraz na sklepieniach prześwitów bramnych. Skromniejsze ornamenty geometryczno-kwiatowe napotkać można także wzdłuż biegów i przy spocznikach schodów.

Mała 11

Być może przy ul. Małej 11 malarskich dekoracji było pierwotnie więcej. Jak wyglądały? Czy były to jedynie proste desenie tworzone przy użyciu szablonu, czy może bardziej skomplikowane kompozycje o indywidualnym charakterze? Przedstawienia figuralne, a może pejzażowe? Czy mimo pożaru i wtórnych przemalowań ocalało więcej reliktów dawnych polichromii? Okazją do odpowiedzi na te pytania może być rozpoczęty właśnie remont kamienicy. Liczymy, że wykonane odkrywki oraz dokładniejsze badania wytypowanych partii wnętrz i detali przyniosą odpowiedz na pytanie, jaka była oryginalna kolorystyka i wystrój plastyczny domu.Remont

Inwestycja prowadzona przez ZGN Praga-Północ obejmie częściową termomodernizację, wykonanie izolacji i wymianę pokrycia dachowego. Odnowiona zostanie elewacja wraz z jej detalem architektonicznym. Wyremontowane będą klatki schodowe, w których zachowały się oryginalne drewniane schody i tralkowe balustrady.

za; Stołeczny Konserwator Zabytków

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły