„Plejady”- polichromia autorstwa Wojciecha Fangora objęta dotacją przez MWKZ

Wykonane w 1943 r. malowidło w swojej figuralnej kompozycji przedstawia mityczne Plejady-nimfy, które Zeus przemienił w gwiazdy. Bezpośrednim podkładem dla malowidła są deski przybite do belek stropowych tworzących konstrukcję sufitu. Niestety drewniane elementy wraz z samą dekoracją obejmującą plafon ulegają powolnej destrukcji.

Zabezpieczenie

Prace konserwatorskie obejmą m.in. utrwalenie i skonsolidowanie pudrujących się fragmentów polichromii, podklejanie i skonsolidowanie metodą iniekcji, wykonanie prewencyjnej dezynfekcji powierzchni malowidła, ale też i wstępne oględziny całości w promieniach UV.

 

 

Wykonane prace pozwolą odzyskać dawną świetność dziełu Wojciecha Fangora, który, co ciekawe, jako jedyny Polak w historii miał swoją indywidualną wystawę w Muzeum Gugenheima w Nowym Jorku.

Polichromia znajduje się w dworku „Janówek” w Powsinie, który obecnie jest jednostką Polskiej Akademii Nauk – znajduje się tam Ogród Botaniczny. W dworku tym w młodości mieszkał właśnie Wojciech Fangor.

Plejady

To młodzieńcze dzieło Fangora. Plafon „Plejady” namalowany został w 1943 roku, zdobi sufit willi, której właścicielem jest Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie.

 

 

 

Od roku 1920 roku Willa Janówek, położona w ówczesnej miejscowości Klarysew, była w posiadaniu rodziny Fangorów. W 1943 roku na suficie salonu rezydencji został wykonany przez Wojciecha Fangora plafon o tematyce mitologicznej. Autor plafonu – Wojciech Fangor (1922-2015) był wybitnym polskim artystą XX-wiecznym. Na jego dorobek twórczy składają się między innymi: prace w konwencji realizmu socjalistycznego, realizacje z zakresu sztuki monumentalnej, plakaty, prekursorskie instalacje przestrzenne oraz dzieła związane z op-artem. Fangor pobierał w czasie okupacji niemieckiej nauki m.in. u Tadeusza Pruszkowskiego Tadeusza Kozłowskiego oraz Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, który latach 1943-44 przebywał w domu Fangorów. Kowarski miał duży wpływ na wybory artystyczne Fangora. Przedmiotowy plafon powstał pod jego kierunkiem, jako jedna z prac dyplomowych Wojciecha Fangora (w 1946 roku artysta otrzymał zaocznie dyplom ASP w Warszawie).

 

 

 

Za; Wojewódzki Konserwator Zabytków, whitemad.pl

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły