Rusza kontrola techniczna Pałacu Sapiehów znajdującego się przy ul. Zakroczymskiej 6

Stan zachowania obiektu będącego dawnymi koszarami sapieżyńskich stał się przyczyną kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Rys historyczny

Późnobarokowy pałac został zbudowany w latach 1731-46 dla Wielkiego Kanclerza Litewskiego, Jana Sapiehy. Budynek zatracił swoją rokokową dekorację architektoniczną po przebudowie wykonanej w latach 1818- 1820 przez Wilhelma Mintera, zyskując nową, klasycystyczną formę. Przez lata pełnił odmienne funkcje, począwszy od rezydencji arystokrackiej po budynek wojskowy oddziałów polskich (m. in. podczas powstania listopadowego), napoleońskich czy też carskich. Zburzony w 1944 r., został odbudowany w latach 1950- 1955 według oryginalnych planów jego twórcy Jana Fryderyka Deybla.

Pracami kierowała Maria Zachwatowicz.

 

Kontrola

Zalecenia obejmują uzupełnienie spękań, ubytków tynku na elewacjach wraz z oczyszczeniem powierzchni piaskowca, odsolenie cegieł fundamentu oraz wymianę osłabionych cegieł.  Ponadto MWKZ zalecił także wykonanie remontu ogrodzenia zgodnie ze sztuką konserwatorską.

 

 

za; MWKZ

Portal Warszawski

 

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły