74 lata temu w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej, zamordowany został Stanisław Mierzwiński, pseud. „Michał”

Urodził się 5 stycznia 1922 r. w Warszawie, był synem Stanisława i Marii z d. Dymowskiej. W latach 1934–1937 uczęszczał do Korpusu Kadetów nr 1 we Lwowie oraz Korpusu Kadetów nr 3 w Rawiczu. W sierpniu 1939 r. zgłosił się na ochotnika do wojska. W trakcie kampanii wrześniowej brał udział w walkach, pełniąc służbę w 58 Pułku Piechoty Wielkopolskiej. Po zwolnieniu z niewoli powrócił do Poznania, gdzie w listopadzie 1939 r. zaangażował się w działalność konspiracyjną. W 1940 r. w Krakowie rozpoczął współpracę z Narodową Organizacją Wojskową, zajmując się drukowaniem i kolportażem prasy podziemnej.

Rys biograficzny

Po podpisaniu umowy scaleniowej Mierzwiński przeszedł do AK. W maju 1944 został awansowany do stopnia porucznika i po przeniesieniu do obwodu Myślenice objął dowództwo nad oddziałem partyzanckim, który został rozwiązany w styczniu 1945 r. W marcu 1945 r. wrócił do Poznania i organizował „Drużyny Bojowe” Stronnictwa Narodowego. W lipcu 1945 r. Mierzwińskiego aresztowano w Krakowie, jednakże po ogłoszeniu amnestii został zwolniony w listopadzie tego roku. Nawiązał kontakt z działaczami Stronnictwa Narodowego. W czerwcu 1946 r. przedostał się do Belina i wstąpił do dywizji gen. Maczka. Od września 1946 do kwietnia 1947 r. pełnił funkcję łącznika siatki wywiadowczej „rządu londyńskiego” na terenie angielskiej strefy okupacyjnej. Następnie od kwietnia do października 1947 r. – kierownika komórki legalizacyjnej, zajmującej się zaopatrywaniem w dokumenty kurierów wysyłanych do kraju. W listopadzie 1947 r. wraz z Janem Kaimem wrócił do kraju z zamiarem zorganizowania struktur Stronnictwa Narodowego.

Aresztowanie

Działalność została przerwana aresztowaniem 10 grudnia w Poznaniu. WSR w Warszawie wyrokiem z 4 grudnia 1948 r. skazał go na karę śmierci, która została wykonana 18 lutego 1949 r. w więzieniu mokotowskim przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Szczątki Stanisława Mierzwińskiego zostały odnalezione w sierpniu 2012 r. w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN na terenie kwatery „Ł” Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły