[TYLKO U NAS] Czy R. Buciak jako urzędnik państwowy działał uczciwie?

Jakiś czas temu wystąpiliśmy do Ministerstwa Rozwoju  w sprawie zatrudnienia Roberta Buciaka, jednego z największych szkodników w Warszawie. Najgłośniejszym skandalem z jego udziałem, jest zdewastowanie Dolinki Służewieckiej, wespół z Justyną Glusman, która również dzięki nam, została zwolniona z ratusza.

Jakie obowiązki?

Dopiero teraz zastanowiły nas obowiązki pana Buciaka, który miał następujący zakres obowiązków:

1. Wykonywanie analiz i studiów z zakresu polityki przestrzennej m. st. Warszawy w tym sporządzenie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszaw.

2. Współudział w opracowaniu prognoz finansowych.

3. Gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym m. st. Warszawy na potrzeby opracowań planistycznych w szczególności z zakresu: m. in. warunków i jakości życia warunków demograficznych.

4. Tworzenie i uzupełnianie baz danych.

5. Analiza zebranych materiałów i informacji pod kątem możliwości wykorzystania w wykonywanych opracowaniach.

6. Wykonywanie wybranych prac merytorycznych (pod nadzorem projektanta) dotyczących wykonywanych w pracowni opracowań plastycznych dla obszaru m. st. Warszawy w tym: analiz, syntez, ocen, uwarunkowań, koncepcji, założeń programowo – przestrzennych i innych.

7. Przygotowanie materiałów planistycznych do archiwizacji.

8. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonego w zakresie posiadanych kwalifikacji.

Komentarz

Pytamy; jakie kwalifikacje ma geolog, geograf aby zajmować się zagospodarowaniem przestrzennym? Jakie kwalifikacje ma tenże Pan aby analizować zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym? Jakie kwalifikacje ma geolog do wykonywania tych prac?

Czy Robert Buciak. wykonując te opracowanie będąc jednocześnie zdeklarowanym aktywistą, wykonywał swoje prace sumiennie? Czy przypadkiem nie zdarzyło się, że pominął pewne niewygodne dane? Czy nie było konfliktu interesu pomiędzy wykonywaną pracą na rzecz ministerstwa a jego korzyściami płynącymi z BO pochodzącymi z urzędu m. st. Warszawy? Czy urzędnicy m. st. Warszawy nie wpływali na wyniki analiz wykonywanych przez Pana Roberta Buciaka poprzez Budżet Obywatelski?

Jest jeszcze wiele pytań na, które chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi. Zapewne wystąpimy do ministerstwa o przedstawienie analiz nad, którymi pracował Pan Robert Buciak.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły