Co tam się dzieje? Mimo interwencji mieszkańców i radnych, od grudnia trwa bezprzykładne niszczenie drzew

Od grudnia na budowie boiska przy Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie, mimo kilku interwencji mieszkańców i radnych, trwa bezprzykładne niszczenie drzew.

Reakcja władz

W odpowiedzi na tę sytuację 10 lutego Komisja Ochrony Środowiska Urządu Dzielnicy Bielany podjęła uchwałę, która – miejmy nadzieję – obciąży generalnego wykonawcę, firmę Panorama Obiekty Sportowe, odpowiedzialnością finansową za dokonane zniszczenia, a w dłużej perspektywie zapewni realną ochronę drzew podczas realizowania dzielnicowych inwestycji. – czytamy na stronie Dzikie Bielany – miasto bioróżnorodne.

 

Uchwałą Komisja wnosi

o zbadanie możliwości nałożenia na wykonawcę obowiązku sporządzenia opinii dendrologicznej drzew na placu budowy boiska Zespół Szkół Nr 10 im. Stanisława Staszica w Warszawie oceny wpływu prowadzonych prac na ich stan oraz sporządzenia zaleceń dotyczących niezbędnych zabiegów regeneracyjnych drzewostanu przez niezależnego rzeczoznawcę wybranego przez Urząd Dzielnicy Bielany.

– o zbadanie możliwości każdorazowego zawierania w umowach na realizację zamówień inwestycyjnych wymogu zatrudnienia przez wykonawcę inspektora nadzoru terenów zieleni na czas realizacji inwestycji, na terenie której występuje drzewostan.

 

 

 

 

A gdzie w tym wszystkim jest Zarząd Zieleni?

za; Bielany – miasto bioróżnorodne

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły