Tak wygląda pielęgnacja drzew „na ogryzek” w wykonaniu WSBM „Chomiczówka”.

Pielęgnacja drzew „na ogryzek” w wykonaniu WSBM „Chomiczówka”. Do tej pory były prośby i rozmowy, dziś po raz pierwszy złożyłem wniosek o nałożenie administracyjnej kary pieniężnej. Jestem bardzo ciekawy jak Urząd podejdzie do tej sprawy – czytamy na stronie radnego dzielnicy Bielan, Krystiana Lisiaka.

List do Burmistrza Dzielnicy

Szanowny Panie Burmistrzu,

na podstawie art. 87a ust. 5 oraz art 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, wnoszę o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej Warszawskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Chomiczówka” za usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony drzewa gatunku klon czerwony, czyli de facto, zgodnie z ustawą – za jego zniszczenie.

Drzewo zlokalizowane jest przy ul. Kwitnącej (przy chodniku między budynkami Kwitnąca 14 i Kwitnąca 18) i pozostaje we władaniu WSBM „Chomiczówka”. Dowodem na wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej są zarówno aktualne zdjęcia (wykonane dziś tj. 08.02.2022 r. przedstawiające zniszczenie drzewa), jak również zdjęcie dostępne na google street view, wskazujące wielkość korony drzewa w roku 2017. Warto zaznaczyć, że korona drzewa przez ostatnie 5 lat również powiększyła swą objętość względem ostatniego z dostępnych w przestrzeni internetowej zdjęcia z roku 2017.

Proszę o wszczęcie postępowania, wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej i poinformowanie o rozstrzygnięciu.

z poważaniem, Krystian Lisiak

Pan radny ma w 100% rację

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły