Kolejny raz doszło do zanieczyszczania Potoku Służewieckiego

Kolejny raz doszło do zanieczyszczania Potoku Służewieckiego. W poniedziałek, 7 lutego 2022 r., na powierzchni wody pojawiły się łatwo identyfikowalne substancje ropopochodne. Sytuacja zakończyła się interwencją Straży Pożarnej.

Dlaczego tym mówimy?

Zanieczyszczenia Potoku Służewieckiego to nieustający problem, z którym zarządzający wodami od lat nie mogą sobie poradzić. Ciężar wizerunkowy tej sytuacji ponosi muzeum. Najgorsze jest jednak to, że zanieczyszczenia wpływają do Jeziora Wilanowskiego! Powodują postępującą degradację środowiska i mogą przyczynić się do nieodwracalnych zmian – także w obszarze rezerwatu przyrody Morysin.

 

za; Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły