Uniwersytet Warszawski ogłasza konkurs na mural „Krybar”, który znajdzie się na murze oporowym okalającym uczelnię

Na Uniwersytecie Warszawskim powstanie mural, nawiązujący do powstańczych walk, w których uczestniczyli żołnierze Grupy Bojowej „Krybar”. Do 4 marca można zgłaszać projekty muralu, a 28 marca zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

„Krybar”

Konkurs ma wyłonić najlepszy projektu muralu, który będzie nawiązywał do historycznego momentu, gdy w czasie Powstania Warszawskiego powstańcy Grupy Bojowej „Krybar” próbowali odbić teren uczelni z rąk okupantów. Mural będzie zdobił fragment muru oporowego, który od strony Parku Kazimierzowskiego i ulicy Oboźnej okala teren Uniwersytetu Warszawskiego. Jego odsłonięcie zaplanowano na 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Zgodnie z założeniami konkursu, mural „powinien budzić szacunek i zaciekawienie” tym rozdziałem walk Powstania Warszawskiego, budzić skojarzenia z uczelnią i informować, że jest to miejsce związane z bohaterską historią 1944 roku.


− Inicjatywę uważam za cenną ze względów historycznych i mam nadzieję, że zakończy się ona również sukcesem artystycznymmówi prof. Jerzy Gaździcki ps. „Gołąb”, uczestnik walk o Uniwersytet i prezes środowiska „Krybar”.


Laureat konkursu otrzyma 10 tys. zł, jury przyzna również dwa wyróżnienia – pierwsze w wysokości 5 tys. zł, a drugie 2,5 tys. zł. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 marca. Odsłonięcie muralu planowane jest na 1 sierpnia.

Prace konkursowe wraz z wymaganymi dokumentami można przesyłać do 4 marca 2022 roku, do godz. 16.00, na adres e-mail: promocja@uw.edu.pl, z dopiskiem „Konkurs muralu „KRYBAR” na Uniwersytecie Warszawskim”.

za; Uniwersytet Warszawski

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły