19 stycznia 1945 r. ukazał się ostatni numer „Biuletynu Informacyjnego” z Ostatnim Rozkazem Dziennym Dowódcy Armii Krajowej

„Żołnierze Armii Krajowej! Daję Wam ostatni rozkaz” – tak zaczynała się finalna dyspozycja dowódcy Armii Krajowej generała Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka” do członków zbrojnego ramienia Polskiego Państwa Podziemnego.

Treść rozkazu

Dalszą swą pracę i działalność prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości Państwa i ochrony ludności polskiej przed zagładą. Starajcie się być przewodnikami Narodu i realizatorami niepodległego Państwa Polskiego. W tym działaniu każdy z Was musi być dla siebie dowódcą.

W przekonaniu, że rozkaz ten spełnicie, że zostaniecie na zawsze wierni tylko Polsce oraz by wam ułatwić dalszą pracę – z upoważnienia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwalniam Was z przysięgi i rozwiązuję szeregi AK. W imieniu służby dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną pracę. Wierzę głęboko, że zwycięży nasza Święta Sprawa, że spotkamy się w prawdziwie wolnej i demokratycznej Polsce. Niech żyje Wolna, Niepodległa, Szczęśliwa Polska!” – kończył się ostatni rozkaz dla Armii Krajowej.

Komentarz

Od stycznia 1944 r. Armia Sowiecka zajmowała systematycznie tereny II Rzeczpospolitej, likwidując struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Nowa okupacja oznaczała nie tylko wprowadzenie rządów terroru sowieckiego NKWD, ale także budowę w Polsce w pełni zależnego od Sowietów systemu komunistycznego, opartego na rodzimych komunistach. Sam generał Leopold Okulicki pod koniec marca 1945 r. został aresztowany i przewieziony do Moskwy wraz z innymi przywódcami Polski Podziemnej. Po stalinowskim, pokazowym procesie w Moskwie, został skazany na 10 lat więzienia, ale nie doczekał wolności, gdyż zmarł w grudniu 1946 roku, w moskiewskim więzieniu na Butyrkach.

za; muzeum1939.pl

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły