NIESTETY! Budynek przy Sprzecznej 6 na Pradze przeszedł do historii

O tym budynku, jako ostatnim relikcie zabudowy działki przy Sprzecznej 6 pisał portal Tu było, tu stało na początku listopada ubiegłego roku, gdy zaczęły się prace zmierzające do jego rozbiórki.

Rys historyczny

Oficyna ta powstała w 1908 roku na działce z różnorodną zabudową murowaną i drewnianą. Spore zniszczenia przyniósł okres wojny. Wówczas zniszczone zostały budynki stojące bezpośrednio przy ulicy Sprzecznej. Do ok. 2015 roku istniały jeszcze zabudowania wzdłuż południowej i zachodniej granicy działki. W 2019 roku działkę wraz z kamienicą sprzedano. Budynek był wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. Został z niej jednak wykreślony i przestał być ochroniony zapisami prawnymi.

 

 

Na elewacji widoczne były ślady ostrzału. Budynek posiadał również ciekawą, typowo modernistyczną balustradę na balkonie pierwszego piętra.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego przewiduje na tej działce zabudowę wielorodzinną z funkcjami usługowymi.

zdj. Budynek przy Sprzecznej 6 w listopadzie ubiegłego roku. Fot. Mateusz M. Opasiński/TBTS Listopad 2021.

Portal Warszawski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.