[NASZ NEWS] „Wyremontowaną” ul. Marszałkowską zajmie się Policja!

Na Placu Bankowym nie miał prawa powstać przejazd rowerowy a wynika to wprost z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r o Warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczaniach na drogach  (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 (wraz z późniejszymi zmianami) W zał 2 pkt. 4.2.2.

Ale to nie wszystko

Przejazdy rowerowe wyznacza się na przedłużeniu drogi dla rowerów, w tym przypadku naruszono przepisy ustawy dotyczące umiejscowienia przejazdów rowerowych ponieważ przejazd rowerowy może być kontynuacją drogi rowerowej. A tam takowej nie ma, więc i przejazd rowerowy w tym miejscu nie miał prawa powstać. Ze względu, że takiej drogi rowerowej nie można ze względów technicznych kontynuować po stronie torów tramwajowych, już samo to wyklucza możliwość powstania przejazdu dla rowerów.

Należy zadać sobie pytanie, czy to jest niegospodarność? Stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym? Niedbałość zarządcy? Kto jest za taki stan rzeczy odpowiedzialny? A miało być tak pięknie. Czy przejazd rowerowy zostanie doprowadzony do zgodnego z obowiązującymi przepisami? Kto wykonywał prace? Jeśli było to ZRiKD to mamy ewidentnie do czynienia z niegospodarnością, gdyż ta firma jest firmą budżetową m. st. Warszawy i każdy wydany grosz przez tą firmę jest groszem publicznym.

Pytania do Zarządu Dróg Miejskich

W związku z masą wątpliwości, i możliwością stworzenia zagrożenia dla życia ludzkiego skierowaliśmy najpierw pytania do ZDM. W drugiej kolejności sprawę przekażemy Policji.

Czego oczekujemy?


– Skan analizy wypadków z udziałem pieszych na w/w przejściu w okresie ostatnich 5 lat.
– Skan dokumentów stwierdzających winę poszczególnych grup (piesi, rowerzyści, kierowcy) które brały udział w zdarzeniach na w/w przejściu.
– Skan umowy pomiędzy wykonawcą modernizacji w/w przejścia a ZDM,
– Skan protokół wprowadzenia wykonawcy na roboty w/w przejścia,
– Skan protokół odbioru robót pomiędzy wykonawcą w ZDM,
Skan Specyfikacji technicznej na podstawie której prowadzone były roboty na w/w przejściu,
– Skan z Krajowych Ocen Technicznych lub Aprobat Technicznych na użyte materiały,
– Skan faktury za wykonane prace.


Teraz tym „remontem” zajmie się Policja Polska.

Przypominamy o co chodzi

 

[NASZ RAPORT] Remont ul. Marszałkowskiej to sprawa dla Prokuratury i Policji

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *