[NASZ RAPORT] Remont ul. Marszałkowskiej to sprawa dla Prokuratury i Policji

Marszałkowska to jedna z głównych ulic miasta, i właśnie podjęto działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa poprzez budowę sygnalizacji świetlnej w rejonie pl. Bankowego. Ale czy na pewno chodzi o bezpieczeństwo i czy wydano pieniądze prawidłowo?

Postanowiliśmy to sprawdzić

Zacznijmy od organizacji ruchu. Jak już wcześniej pisaliśmy, w tym miejscu nie miał prawa powstać przejazd rowerowy a wynika to wprost z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r o Warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczaniach na drogach  (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 (wraz z późniejszymi zmianami) W zał 2 pkt. 4.2.2.

Przejazdy rowerowe wyznacza się na przedłużeniu drogi dla rowerów, w tym przypadku naruszono przepisy ustawy dotyczące umiejscowienia przejazdów rowerowych ponieważ przejazd rowerowy może być kontynuacją drogi rowerowej. A tam takowej nie ma, więc i przejazd rowerowy w tym miejscu nie miał prawa powstać. Ze względu, że takiej drogi rowerowej nie można ze względów technicznych kontynuować po stronie torów tramwajowych, już samo to wyklucza możliwość powstania przejazdu dla rowerów.

 

W tym przypadku mamy również problem z kontynuacją możliwości korzystania z drogi dla rowerów poza przejazdem, gdyż kończy się ona na ulicy. Inną kwestią jest jakość wykonania robót

Postanowiliśmy to sprawdzić i zrobiliśmy dokumentację fotograficzną

Powłoki malaeskie (farba na asfalcie) – jak widać na załączonym zdjęciu, odbiór powłok którymi pokryto jest nie do zaakceptowania.

 

Pytanie, czy była to nie odpowiednia pogoda, czy niewłaściwa aplikacja, nie ma to najmniejszego znaczenia, te prace nie powinny być odebrane zarówno na nielegalnej ścieżce dla rowerów jak i na chodniku.

 

 

Wymalowanie znaku roweru w tym miejscu jest nieporozumieniem, i jest niezgodne z projektem organizacji ruchu na nielegalnej i tak organizacji ruchu tworzącej przejazd rowerowy.

 

 

W tym miejscu mamy nielegalny przejazd rowerowy bezpośrednio przed słupem trakcji tramwajowej.

 

 

Kolejną kwestią jest rodzaj zastosowanych w tym miejscu materiałów, nawierzchnia asfaltowa już zaczyna się rozpadać

 

Co to za nawierzchnia? Czy jest zgodna ze specyfikacją na podstawie której powinny być wykonywane prace? A nie naprawiona nawierzchni w międzytorzu na przejściu dla pieszych to standard w ZDM? Czy ma być naprawiana tylko nawierzchnia na drogach rowerowych? A co z osobami z niepełnosprawnościami?

 

 

A nawierzchnia na jezdni przed przejściem? Pytanie, kto to zaplanował i kto jest za to odpowiedzialny?

I wisienka na torcie

 

 

Brak prawidłowego dojazdu w tym miejscu dla samochodów dostawczych, spowodowały konieczność przejazdu kierowców po trawniku.

Komentarz

Należy zadać sobie pytanie, czy to jest niegospodarność? Stwarzanie zagrożenia w ruchu lądowym? Niedbałość zarządcy? Kto jest za taki stan rzeczy odpowiedzialny? A miało być tak pięknie. Czy przejazd rowerowy zostanie doprowadzony do zgodnego z obowiązującymi przepisami? Kto wykonywał prace? Jeśli było to ZRiKD to mamy ewidentnie do czynienia z niegospodarnością, gdyż ta firma jest firmą budżetową m. st. Warszawy i każdy wydany grosz przez tą firmę jest groszem publicznym. Kto odbierał te prace? Na te i inne pytania będziemy chcieli uzyskać odpowiedzi od służb kontrolnych Prezydenta m. st. Warszawy, i POLICJI co do prawidłowości organizacji ruchu, ZDM co do protokołów odbioru, specyfikacji technicznych, faktur za zapłacone roboty, badań materiałowych i zgodności wykonanych prac ze specyfikacjami.

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.