Od stycznia 2022 r. obowiązują nowe stawki za odpady. Oto one

18 listopada 2021 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LVI/1749/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 16 grudnia 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło nieważność uchwały w części wprowadzającej zróżnicowanie wysokości stawek opłaty w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego. Z powodu ww. rozstrzygnięcia 17 grudnia 2021 r. Rada m.st. Warszawy uchwaliła zmianę metody ustalania opłaty.

Jak, ile?

W zabudowie wielolokalowej będzie obowiązywała stała wysokość opłaty – 85 zł od gospodarstwa domowego. Pozostałe stawki pozostają bez zmian. Mieszkańcy domów jednorodzinnych zapłacą miesięcznie 107 zł. Dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów, przewidziana jest ulga w wysokości 9 zł, dzięki której opłata spadnie do 98 zł.

Stawkę opłaty dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy ustalono w wysokości 181,90 zł za rok od każdego domku letniskowego na nieruchomości. W przypadku innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe opłata wyniesie 181,90 zł za rok.

Stawki opłat dla pozostających w miejskim systemie gospodarki odpadami nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne, ustalono od pojemności opróżnianych pojemników zgodnie z poniższym zestawieniem:

 • 120 litrów – w wysokości 18,44 zł;
 • 240 litrów – w wysokości 36,88 zł;
 • 660 litrów – w wysokości 101,42 zł;
 • 770 litrów – w wysokości 118,32 zł;
 • 1100 litrów – w wysokości 169,03 zł;
 • 2500 litrów – w wysokości 384,16 zł;

 • 3500 litrów – w wysokości 537,83 zł;
 • 4000 litrów – w wysokości 614,66 zł;
 • 5000 litrów – w wysokości 768,33 zł;
 • 7000 litrów – w wysokości 1075,66 zł;
 • 10000 litrów – w wysokości 1536,66 zł;
 • 12000 litrów – w wysokości 1844,00 zł;
 • 14000 litrów – w wysokości 2151,33 zł;

 • 16000 litrów – w wysokości 2458,66 zł;
 • 20000 litrów – w wysokości 3073,33 zł;
 • 36000 litrów – w wysokości 5532,00 zł.

za; Urząd Miasta Warszawa

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.