WSPANIALE! Praska Kamienica Massalskich zabytkiem!

Decyzją Jakuba Lewickiego Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Kamienica Massalskich na warszawskiej Pradze została wpisana do rejestru zabytków. Postępowanie przeprowadzone zostało w związku z wnioskiem organizacji społecznej Kolekcjonerzy Czasu.

Rys historyczny

Budynek powstał przy dawnej ul. Moskiewskiej, wytyczonej wraz z ul. Petersburską w ramach przeprowadzonej w 1864 r. regulacji Pragi, jako element gwiaździstego układu ulic wychodzących z ówczesnego Pl. Aleksandrowskiego. Nieruchomość, podobnie jak pobliska kamienica na rogu ul. Okrzei, stanowiła efekt działalności inwestorskiej rodziny książąt Massalskich, którzy ulokowali kapitał w praskich nieruchomościach u zbiegu dawnych ul. Brukowej i Moskiewskiej

Przed 1897 r. w obrębie posesji wzniesiono zespół oficyn, uzupełnionych następnie w pierwszej dekadzie XX w. skrzydłem frontowym z bocznymi segmentami. Książę Witold Massalski, prawdopodobnie główny inwestor, zdobył pozycję zawodową i majątek pracując jako inżynier przy budowie kolei w Rosji, zaś po powrocie do kraju w Dyrekcji Kolei Państwowych w Warszawie. Jego własność stanowił powstały na działce narożnej tzw. Dom pod Sowami, zaś przedmiotowa parcela w 1908 r. przeszła w ręce ks. Bronisława Massalskiego, któremu przypisuje się także autorstwo projektu kamienicy. Budynek przetrwał wojnę bez większych zniszczeń.

 

 

Kamienica przy ul. Jagiellońskiej 9 stanowi świadectwo kształtowania się okazałej zabudowy czynszowej najstarszej części Pragi, będącej owocem wzmożonego ruchu budowlanego na przełomie XIX i XX w. Wewnątrz przetrwały tylko nieliczne komponenty wyposażenia mieszkań udokumentowane w lokalach skrzydła frontowego (m.in. piece kaflowe z ornamentalnym zwieńczeniem). Szczególną wartość dokumentacyjną posiada zachowana w elewacji oficyny kapliczka wnękowa oraz pozostałość zdroju podwórkowego.

 

 

za; Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.