[NASZ NEWS] Motorniczy tramwaju będą płacić karę wys. 1500 pln??

Jeżeli w życie wejdzie art. 86 § 1 a kw, to motorniczy tramwaju, w którym ktoś nabije sobie nawet tylko guza w trakcie hamowania, musi dostać grzywnę nie niższą niż 1500 zł – informuje Janusz Popiel. Kto będzie chciał byś kierowcą autobusu, tramwaju czy trolejbusu jeśli za najmniejsze hamowanie będzie dostawał mandat? Takie są skutki jak się ulega „specom” od bezpieczeństwa drogowego! Niech żyje komunizm!

Podobnie kierowca autobusu

Bedzie wesoło. Rowerzysta potrącający pieszego, zapłaci nie mniej niż 1500 do 30000 zł. Może i pieszy, który zmusi kierującego samochodem do gwałtownego hamowania i ktoś w samochodzie dozna lekkich obrażeń. A jeśli artykuł ten wejdzie bez poprawek w Senacie, to będzie jeszcze „weselej”. Jeśli zostaną stwierdzone nawet lekkie obrażenia u osoby najbliższej, to policjant będzie mógł wręczyć mandat nie niższy niż 1500 zł.

Przemówienie senatora Aleksandra Pocieja w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Na wstępie pragnę podkreślić, iż każda inicjatywa mająca na celu doprowadzenie w sposób skuteczny do poprawy bezpieczeństwa na drogach, a w szczególności zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych, jest słuszna i w pełni zasługuje na naszą uwagę. Jednak zaproponowane zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w odniesieniu do przepisów kodeksu wykroczeń w zakresie wysokości grzywien za niektóre wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji w kwocie 30 tysięcy zł w mojej ocenie nie przyniosą spodziewanego skutku i nie wpłyną na podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Żadne badania nie potwierdziły, że zaostrzanie kar wobec sprawców zmniejsza liczbę popełnianych wykroczeń czy przestępstw.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest bardzo ważne, szczególnie ze względu na niepokojące statystyki dotyczące ofiar wypadków drogowych w Polsce. Należy pracować nad zmianami, które to bezpieczeństwo faktycznie podniosą, i poprę każdą propozycję, która faktycznie wpłynie na jego poprawę. Obawiam się jednak, że zaproponowana grzywna do 30 tysięcy zł tych skutków nie wywoła, a podniesienie wysokości grzywien pod płaszczykiem bezspornie słusznej idei ma za zadanie przede wszystkim podreperowanie budżetu.

Janusz Popiel

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *