165 czujników jakości powietrza zostanie zainstalowanych w Warszawie i okolicznych gminach

To część dużego projektu – systemu monitoringu powietrza, w ramach którego zostały już zbudowane 2 nowe stacje tzw. referencyjne (standardzie porównywalnym ze stacjami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska) – przy ul. Grochowskiej oraz przy al. Solidarności. Gęsta sieć czujników pomiarowych „domknie” warszawski system monitoringu powietrza – informuje Justyna Glusman – Świetna wiadomość ostatniego dnia mojej pracy w urzędzie miasta.

Nowe czujniki będą mierzyć zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5

Powstanie jeden z największych systemów monitoringu w kraju. Nowe czujniki będą mierzyć zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi PM10, PM2,5, a także – co jest nowością – PM1, czyli pyłami, których średnica nie przekracza 1 mikrometra. Oprócz tego wszystkie czujniki będą mierzyły zanieczyszczenie dwutlenkiem azotu, a 12 zlokalizowanych z dala od ulic, dodatkowo ozonem.

Same czujniki oczywiście jakości powietrza nie poprawią, ale dzięki nim mieszkańcy zyskają transparenty system informacji o powietrzu – dostępne będą online w czasie rzeczywistym. Dzięki temu władze miasta także uzyskają szczegółowe informacje o terenach najbardziej zagrożonych zanieczyszczeniem powietrza, a więc będą mogły podjąć stosowne działania.

System czujników wykaże wpływ ruchu samochodowego na jakość powietrza, a obiektywna informacja o skali problemu pozwoli, mam nadzieję, przekonać mieszkańców do działań, które zmniejszą zanieczyszczenie powietrza z emisji liniowej.

To kolejny krok w stronę czystego powietrza w Warszawie

Projekt był bardzo trudny w realizacji, szczególnie, że przetarg obejmował kilkanaście gmin. Niemniej, ogromne podziękowania dla Zespołu Monitoringu Powietrza w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, w szczególności naczelnik tego zespołu oraz wszystkim pracownikom, a także kierownictwu biura – kończy Justyna Glusman.

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *