KOLEJNA NIEGOSPODARNOŚĆ? Nasza analiza i ocena stanu technicznego Mostu Siekierkowskiego

Na Moście Siekierkowskim prowadzone prace remontowe chodników. W związku z rozmiarem tych robót postanowiliśmy wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich o szczegóły. Zadaliśmy kilka pytań i poprosiliśmy o dokumenty. To jest trudny techniczny język, ale warty poznania, bo Puchalski bazuje na ludzkiej niewiedzy. Udowodnimy, że on też nie ma pojęcia o tym co robi.

Pytania

 • Przegląd roczny i pięcioletni Mostu Siekierkowskiego.
 • Zgłoszenie na  prowadzonych prace związanych z wymianą chodnika i innych elementów infrastruktury.
 • Zlecenie wykonania prac dla wykonawcy.
 • Protokoły odbioru prac.
 • Projekt budowlany na prowadzone roboty.
 • Przedmiar robót na prowadzone prace.

 

Czego się dowiadujemy?

 • Przegląd szczegółowy dokonano w sierpniu 2019r,
 • Most jest zlokalizowany – Podwieszony,
 • Most nadaje się do dalszej eksploatacji,
 • Nawierzchnia chodników i krawężniki.

 

 

O – osady i wykwity, R-Zarysowania i pęknięcia, U-ubytki, Z-zanieczyszczenia struktury materiału, N-zanieczyszczenia.

M oznacza tworzywa sztuczne, i chodzi tu o nawierzchnię poliuretanową.

Jakie są zalecenia dotyczące naprawy a wynikające z przeglądu??

 

 • Oznacza to, że powinna zostać zlecona naprawa nawierzchni poliuretanowej na powierzchni ok. 100m2
 • Jest jeszcze zapis, że powinien zostać zlecony przegląd szczegółowy. To raczej ekspertyza określająca stan konkretnych elementów. Nie prosiliśmy o ten przegląd, ale nie omieszkamy zapytać.

 

 

Przegląd roczny z 2020r potwierdza wyniki przeglądu pięcioletniego z 2019r, jednak wskazuje konieczność przeprowadzenia przeglądu szczegółowego, oraz wskazuje na korozję betonu na tym chodniku. Jednak z zaleceń nie wynika konieczność jego rozbiórki.

Na tym przeglądzie brakuje podpisów i pieczątek osób które taki przegląd wykonywały.

Znów bez pozwolenia?

Jeśli chodzi o zgłoszenie robót, dowiadujemy się z pisma Pana Dyrektora Łukasza Puchalskiego, że takie zgłoszenie jest niewymagane, ponieważ jest to naprawa wyposażenia obiektu mostowego.

 

 

Panie Dyrektorze, zgłoszenie robót wykonuje się i my tę sprawę oczywiście skierujemy do Nadzoru Budowlanego. Już kilkukrotnie słyszeliśmy tą bajkę o braku konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę wygłaszane przez rzecznika prasowego.

A to z wielu powodów, my podajemy tylko jeden;

 • Ze względu na zapisy Prawa Budowlanego par 28, 29 i 30. I my te przepisy znamy w odróżnieniu od urzędników ZDM.

Nie otrzymaliśmy również projektu na prowadzone roboty. Bagatela, kto by się przejmował takim szczegółem jak projekt budowlany na prowadzone roboty.

I teraz rzecz najważniejsza, co Wykonawcy zlecił Zarząd Dróg Miejskich?

 

 

 

 • Wymiana Nawierzchni Poliuretanowej – tak jak w przeglądzie.
 • Roboty do rozliczenia zgodnie z KNR – Katalog Nakładów Rzeczowych.

 

Izolacja – izolacja z przeglądu była na ocenę 5 więc skąd takie zlecenie? Zgodnie z instrukcją do przeprowadzania przeglądów, najmniejszy przeciek na konstrukcji oznacza obniżenie oceny do oceny 2. A tu mamy ocenę 5 więc po co wymieniać izolację i wykonywać sączki?

 

 

A to jest kopia z przeglądu izolacji i jej ocena.

 

 

 • Wymiana krawężników? W przeglądzie nie ma mowy o konieczności wymiany krawężników.
 • Sączki? W przeglądzie nie ma mowy o nieprawidłowo działających sączkach i odwodnieniu.
 • Kapa żelbetowa? W przeglądzie nie mówi się o nieprawidłowościach i konieczności wymiany kapy.
 • Bariery? W przeglądzie jest mowa o naprawach barier a nie o ich wymianie.
 • Żywica epoksydowa? – skąd ta pozycja? Skoro już wcześniej zlecano roboty na nawierzchnię poliuretanowo-epoksydową?

Komentarz

Oczywiście wystąpimy do Zarządu Dróg Miejskich o wyjaśnienia, poprosimy jeszcze raz o projekt wykonania napraw, przedstawienie Przeglądu Szczegółowego, o którym mowa w przeglądzie pięcioletnim. Poprosimy również o wyjaśnienie tajemniczych liter na zleceniu „OW” wykonania robót.

Wystąpimy również do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w celu dokonania kontroli prowadzonych prac oraz czy prace powinny posiadać projekt i zgłoszenie na roboty budowlane.

Na podstawie tak krótkiej analizy jasno wynika, że najwyraźniej Miasto nie wie na co wydawać pieniądze.  Miasto, którego stan finansów jest katastrofalny! Oczywiście my nie mamy wglądu we wszystkie dokumenty dotyczące tej inwestycji, ale biorąc pod uwagę tak niewielką próbkę jaką nam przysłano, obawiamy się że sprawą w celu wyjaśnienia wszystkich naszych wątpliwości powinny zająć się odpowiednie służby!

Czy w przedstawionym przypadku mamy do czynienia z  niegospodarnością? Będziemy to niedługo wiedzieć.

zdj. wikipedia

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły