200 lat temu urodził się Arcybiskup Warszawy, sybirak – św. abp. Zygmunt Szczęsny Feliński

W styczniu 1863 roku Zygmunt Szczęsny Feliński zorganizował zjazd duchowieństwa archidiecezji warszawskiej, co było aktem wielkiej odwagi. Nieznany w Królestwie Polskim pasterz warszawskiego kościoła miał bardzo wielu przeciwników wśród samego duchowieństwa. Feliński miał jednak nad nimi intelektualną i duchowa przewagę. Warszawiacy, kiedy zsyłano go na Syberię docenili jego ciężką i bardzo inteligentną walkę z caratem.

Kandydat

1 listopada 1822 roku urodził się św. Zygmunt Szczęsny Feliński, 1862-1883 arcybiskup metropolita warszawski (1863- 1883 na zesłaniu w Jarosławiu nad Wołgą). Zmarł w 1895 w Krakowie, od 1921 spoczywa w archikatedrze warszawskiej.

„(…) Przyjaciel Felińskiego ks. Łubieński, mający pewne kontakty w wyższych sferach carskiej Rosji, podsunął margrabiemu Aleksandrowi Wielopolskiemu kandydaturę Felińskiego na wakujące arcybiskupstwo warszawskie. Przyjęcie tej kandydatury nie napotkało żadnych trudności ze strony carskich ministrów. Władze rządowe w Petersburgu chciały bowiem obsadzić stolicę warszawską kandydatem spoza kleru Królestwa Polskiego oraz bez przeszłości politycznej, który doprowadziłby do uspokojenia kraju. Do Felińskiego car nie mógł mieć żadnych zastrzeżeń – jego uczestnictwo w powstaniu wielkopolskim było w Rosji nieznane, a jego obecne zajęcia charytatywne i w Akademii Duchownej dalekie były od mieszania się do polityki.

Sądzono, że Feliński jest arcybiskupem z wyboru rządu, a nie z wyboru duchowieństwa, że będzie sługą Moskwy, nieprzyjacielem Kościoła i wiary katolickiej. Tymczasem już na pierwszym spotkaniu z duchowieństwem, 11 lutego 1862, nowy arcybiskup przedstawił swój program: „Nauka moja nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, to jest katolickiego Kościoła, stróża i ministra ustanowionej przez Chrystusa religii. Głównym przeto zadaniem moim będzie urządzić wszystkie sprawy duchowne wedle ducha Kościoła, tj. zgodnie z prawem kanonicznym i rozporządzeniami Stolicy Apostolskiej.”

Działalność w Warszawie

W pierwszej kolejności arcybiskup rekoncyliował i otworzył zamknięte kościoły. Zajął się pracą duszpasterską, wewnętrznym odrodzeniem duchowieństwa, formacją alumnów, reformą konsystorza. Wizytował archidiecezję, nawiedzał przytułki, szpitale, klasztory, odwiedził także schronisko prowadzone przez Żydów na warszawskiej Woli. W częstych listach pasterskich i okólnikach przedstawiał program swojej pracy duszpasterskiej, dawał wskazania, pouczał o potrzebie jedności ze Stolicą Apostolską, polecał zakładanie bractw wstrzemięźliwości oraz odprawianie majowych nabożeństw maryjnych. W czasie swego pontyfikatu prowadził ożywioną korespondencję ze Stolicą Apostolską w celu obrony Kościoła i narodu, a także zasięgnięcia rady w ważnych i trudnych kwestiach. Arcybiskup Feliński miał w planach także przeprowadzenie synodu diecezjalnego, do którego rozpoczął już przygotowania, lecz przeszkodziło temu jego wygnanie z diecezji. Żywo interesował się sprawą księży uwięzionych i zesłanych na Syberię, występując dla nich o amnestię, dzięki czemu wielu z nich zostało ułaskawionych. Sprowadził do Warszawy Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, którym powierzył opiekę nad tzw. Magdalenkami, oraz założone przez siebie w Petersburgu Siostry Rodziny Maryi, aby zajęły się wychowaniem najuboższych dziewcząt.


„Nie jest zbrodnią kochać swój naród, bo to jest uczucie wrodzone, jak miłość dziecka do matki. Nie jest winą Polaków, że jako naród mając wspaniałą i bogatą przeszłość historyczną dąży w każdym pokoleniu do wolności i niepodległości. Losy narodów są w ręku Boga i jeśli w zamiarach Bożych godzina wyzwolenia dla Polski wybiła, car nie zdoła pokrzyżować planów Boga”.
[Pamiętniki]

Przyjaźń ze Słowackim

Zaczęła się od przyjaźni pani Becu z Ewą Felińską z d. Wendorff, pierwszą poetką okresu romantyzmu, sybiraczką. Zygmunt Szczęsny Feliński był jedynym Polakiem obecnym przy śmierci Juliusza Słowackiego i tylko z jego relacji znane są okoliczności tej śmierci. I to dzięki Felińskiemu dzieła Słowackiego wróciły do Polski.

Rok św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

Papież Jan Paweł II beatyfikował abp. Felińskiego 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie, a papież Benedykt XVI kanonizował go w Bazylice Św. Piotra w Watykanie 11 października 2009 r.

W roku 2022 przypada 200. rocznica urodzin abp. Felińskiego.

za; wiki, dzieje.pl, PW

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły