Wspaniale! Zabytki Pragi będą chronione w sposób szczególny

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków prof. Jakub Lewicki podejmuje właśnie niezwykłe działania dotyczące warszawskiej Pragi – jej zabytki będą szczególnie chronione.

„Uważam, że zabytki Pragi powinny być chronione w sposób szczególny”

Na mocy nowego, zatwierdzonego już regulaminu Urzędu Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków utworzę nowe wieloosobowe stanowisko do spraw zabytków Pragi. Uważam, że zabytki Pragi powinny być chronione w sposób szczególny pisze prof. Jakub Lewicki.

 

 

Zadaniem nowego stanowiska będzie przeprowadzanie inspekcji zabytków znajdujących się na terenie Dzielnicy Praga-Północ i Dzielnicy Praga-Południe miasta stołecznego Warszawy w celu stwierdzenia stanu ich zachowania oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w odniesieniu do zabytków nieruchomych znajdujących się w tych dzielnicach.

Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie dotyczące zabytków Warszawy. Będę informował o jego wdrażaniu, liczę także na pomoc społeczników i wszystkich osób, którym drogie są zabytki zarówno Pragi, jak i całej Warszawy.

Prof. dr hab. Jakub Lewicki

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.