Aktywiści LGBT po raz kolejny organizują „Tęczowy Piątek” – reaguje Ordo Iuris

O stanie warszawskiej edukacji piszemy od dawna, i sprawą podstawową którą należy się zająć jest wyeliminowanie patologii z warszawskich placówkach. Sprawą znaną, o której stołeczne media milczą, jest blokowanie matur w warszawskich szkołach, notoryczne przekraczanie osób w grupach, a przez lata walka z prywatną edukacją, która nie dostawała dotacji. Ale chyba wszelkie granice zostały przekroczone przy wprowadzaniu tak zwanej seksualizacji dzieci przez natarczywe propagowanie tęczowych szkół i tęczowych piątków. Wbrew obiegowej opinii, rodzice mają dość.

„Tęczowy Piątek”

To ideologiczne wydarzenie odbywa się dziś,  29 października. Instytut Ordo Iuris po raz kolejny podejmuje działania zmierzające do respektowania konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz ochrony uczniów przed indoktrynacją sprzeczną z polskim modelem wychowawczym. Prawnicy przygotowali poradnik, analizę i wzór oświadczenia rodzicielskiego w tej sprawie. Instytut uruchomił też infolinię prawną dla rodziców.

Treść oświadczenia

„Już po raz szósty aktywiści ruchu LGBT poprzez Tęczowy Piątek usiłują na jeden dzień przemycić w szkołach treści ideologiczne sprzeczne z polskim modelem wychowawczym. Rodzice mogą użyć materiałów przygotowanych przez Ordo Iuris, by zablokować takie próby” – mówi apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Instytutu Ordo Iuris.

Organizujące „Tęczowy Piątek” stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii błędnie utrzymuje, że prawo rodziców do wychowania dzieci według własnych przekonań miałoby nie obowiązywać w przestrzeni szkolnej. Co więcej, treści przekazywane uczniom podczas tego typu zajęć są sprzeczne z podstawą programową. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, szkoła powinna bowiem „wspierać wychowawczą rolę rodziny”, „promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności” oraz „kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne”.

Inicjatorzy akcji dopuszczają się licznych przekłamań i manipulacji. Sugerują m.in., że „jedna na dziesięć osób” miałaby posiadać skłonności homoseksualne. Prezentują również w pozytywnym świetle zachowania szkodliwe dla zdrowia i wysoce ryzykowne dla osób, które je praktykują. W ich opinii, miłość rodziców do dziecka miałaby oznaczać pełną akceptację podejmowanych przez nie praktyk seksualnych niezależnie od ich aspektu moralnego, ale też stopnia dojrzałości dziecka.

W związku z tym, Instytut Ordo Iuris opublikował materiały mające pomóc rodzicom w uchronieniu ich dzieci przed tego typu treściami. Eksperci przygotowali vademecum analizujące założenia „Tęczowego Piątku” oraz poradnik „Jak ustrzec dziecko przed Tęczowym Piątkiem”, a także wzór oświadczenia wychowawczego, które można składać w szkole. Instytut prowadzi też infolinię prawną, w ramach której rodzice mogą otrzymać odpowiednią pomoc i uzyskać informacje o przysługujących im prawach. Pod numer 531 738 774 można dzwonić od poniedziałku do piątku w godz. 9-17.”

Dorota Łoboda

Jednym z najbardziej komicznie usłużnych ideologicznie stołecznych urzędników deprawujących dzieci i młodzież,  jest Dorota Łoboda. Ta sama, która wchodzi dzieciom i nastolatkom do łóżek, i prowadzi konkurs pod tytułem najbardziej tęczowo tolerancyjna szkoła. Szkodliwość działania tej kobiety jest być może gorsza niż Trzaskowskiego.  Jej działalność sprowadza się do jednego – prania mózgu i demoralizowania. Ta kobieta jako autorytet w dziedzinie edukacji to kompletna pomyłka!

Jak widać nie tylko

 

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły