[NASZ NEWS] To już bunt?? Do Sejmu trafi nowelizacja ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Wczoraj w Centrum Aktywności Kocham Pragę przy ul. Targowej 32., Mazowiecka Wspólnota Samorządowa zorganizowała  debatę. Tematem debaty była przygotowana przez środowisko bezpartyjnych samorządowców nowelizacja ustawy o ustroju m.st. Warszawy, która jeszcze dziś zostanie przekazana na ręce Marszałek Sejmu RP – Pani Elżbiety Witek oraz Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – Pana Zdzisława Sipiery, celem podjęcia prac parlamentarnych.

Zmiana ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

W debacie (również on line) wzięło udział około 1 700 osób. W Centrum Aktywności Kocham Pragę spotkali się między innymi; poseł Paweł Lisiecki, poseł, minister Mejza, radny Rady Warszawy Michał Szpądrowski, radni dzielnic i burmistrzowie. Zaczęło  się od genezy ustroju samorządowego, poprzez przypomnienie o dokonaniach byłych prezydentach.  Decentralizacja samorządu, przywrócenie burmistrzom realnych kompetencji, koniec z wszechwładzą urzędników, którzy nie mają demokratycznego mandatu – tak ma wyglądać nowy ustrój Warszawy.

Prezentujemy projekt ustawy mającej zdecentralizować warszawski samorząd

Jego głównym założeniem jest przywrócenie kompetencji radnym dzielnic i wybieranym przez nich burmistrzom. Zmniejszona ma zostać władza prezydenta Warszawy oraz podlegających mu dyrektorów biur, nie posiadających demokratycznego mandatu.

Ta propozycją zmian ma być projekt nowelizacji o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, dziś zostanie złożona na ręce Marszałek Sejmu RP – Pani Elżbiety Witek oraz Przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych – Pana Zdzisława Sipiery, celem podjęcia prac parlamentarnych.

 


Ustrój warszawskiego samorządu jest zupełnie inny, niż pozostałych miast na prawach powiatu. Reguluje go tzw. ustawa warszawska, uchwalona w 2002 roku i po raz ostatni nowelizowana w roku 2011. Zgodnie z jej zapisami realną władzę mają prezydent i Rada Warszawy, natomiast kompetencje wybieranych przez mieszkańców radnych dzielnic są znikome. Mogą oni jedynie wybrać burmistrza, który… może nie otrzymać od prezydenta pełnomocnictw. Jeśli prezydent ma za sobą większość w Radzie Warszawy, podlegający mu wiceprezydenci, dyrektorzy-koordynatorzy i dyrektorzy biur mają całkowitą władzę nad samorządem dzielnic.


Treść ustawy ⤵⤵

nowelizacja

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustroju miasta stołecznego Warszawy

Konieczność dokonania nowelizacji ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wynika z pogłębiającego się problemu centralizacji władzy, w tym w zakresie podziału kompetencji i odpowiedzialności oraz faktycznego mechanizmu podejmowania decyzji zarządczych w m.st. Warszawa.

Obecnie, dzielnice m.st. Warszawy nie są samodzielne finansowo i merytorycznie. Powoduje to ograniczenie swobodnego rozwijania się dzielnic, możliwości  szybkiego dokonywania zmian finansowych w budżetach dzielnic, występowanie opóźnień w realizacji inwestycji, brak realnego zarządzania kadrami urzędu dzielnicy.

Należy zauważyć, że pomimo wcześniejszej intencji ustawodawcy aby m.st. Warszawa stanowiła jednolity i zwarty organizm, to praktyka stosowania obowiązujących przepisów oraz sposób zarządzania Miastem, spowodowały, że de facto kompetencje rad dzielnic zostały ograniczone do minimum a przez to stały się fasadą demokracji, co stanowi zaprzeczenie w realizacji zasady decentralizacji oraz pomocniczości, tak koniecznych w samorządzie terytorialnym. Zarządy dzielnic stały się bardziej ciałami wykonawczymi Prezydenta m.st. Warszawy niż samych dzielnic.

Warto zwrócić uwagę, że systematyczny przyrost liczby mieszkańców m.st. Warszawy, zwiększenie kompetencji i obowiązków włodarzy Miasta, coraz większa złożoność procesów inwestycyjnych, finansowych i decyzyjnych, powodują, iż centralizacja nie wpływa pozytywnie na szybkość załatwiania spraw mieszkańców oraz realizacje priorytetowych zadań.

W związku z powyższym, przy zachowaniu jednolitości struktury miejskiej m.st. Warszawy oraz struktury majątkowej, przy poszanowaniu dotychczasowych regulacji ustawowych dotyczących wyboru radnych, wyboru członków zarządu, istotnej pozycji rady powiatu oraz prezydenta miasta, przy uwzględnieniu kompetencji przynależnych dla gminy oraz powiatu, proponuje się wprowadzenie regulacji pozwalających na decentralizacje procesu zarządczego i uchwałodawczego, skuteczniejsze zarządzanie z perspektywy całości systemu i struktury organizacyjnej Miasta, ponowne upodmiotowienie zarówno rad dzielnic jak i zarządów dzielnic.

Zaproponowane zmiany w nowelizacji ustawy o ustroju m.st. Warszawy nie powodują konieczności przeprowadzania nowych wyborów do organów Miasta oraz dzielnic.

za; Warszawska Wspólnota Samorządowa

zdj. wikipedia

zdj. ze spotkania Dariusz Kacprzak, wiceburmistrz Pragi – Północ

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły