Falenicka sosna pomnikiem przyrody? Kolejne PR-owe zagranie dla mas!

Sosna pospolita (Pinus sylvestris) rosnąca przy ul. Patriotów w warszawskiej dzielnicy Wawer odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, wysoką wartością przyrodniczą i krajobrazową oraz indywidualnymi cechami wyróżniającymi ją wśród innych tworów przyrody żywej.

Pomnik przyrody

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że tzw. sosna falenicka spełnia kryteria pomnika przyrody określone w § 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Projekt uchwały wkrótce trafi więc pod obrady do Rady Miasta. Wspaniała wiadomość! Dziękuję szczególnie moim współpracownikom z Biura Ochrony Środowiska i gratuluję sukcesu – pisze Justyna Glusman.

Historia

Sosna rosnąca przy ul. Patriotów w warszawskim Wawrze to jeden z symboli dzielnicy. Charakterystycznie pochylającemu się nad jezdnią drzewu wcześniej groziła wycinka z powodu rozbudowy linii kolejowej do Otwocka, jednak sosnę udało się obronić, a urzędnicy Biura Ochrony Środowiska rozpoczęli działania w kierunku ustanowienia jej pomnikiem przyrody.

W kwietniu tego roku został przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) projekt uchwały Rady Miasta w tej sprawie. RDOŚ odmówił jednak uzgodnienia, na co prezydent m.st. Warszawy złożył zażalenie. Wczoraj Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w całości uchylił wcześniejsze postanowienie RDOŚ i otworzył drogę do tego, aby sosna otrzymała status pomnika przyrody.

Słynna sosna ma około 50 lat, 7,5 metra wysokości i 212 m obwodu. Drzewo wita wszystkich, którzy wjeżdżają do stolicy od południowego wschodu. To symbol Falenicy i wizytówka lokalnej przyrody.

W 2020 r. jako jedyne warszawskie drzewo wzięła udział w konkursie na Drzewo Roku i zajęła w nim II miejsce.

Miła informacja, ale przypomnijmy, że Glusman walczy o przyrodę bardzo wybiórczo, na przykład godzi się na  wycinanie drzew pod ddry, i jest winna dewastacji Dolinki Służewieckiej – zatem traktujemy to jako zagranie piarowe. Tylko tyle.

Dbałość Glusman o przyrodę to zwykłe kłamstwo ⤵

 

Zielona Wizja Warszawy to kolejne oszustwo. Wyjaśniamy dlaczego

za; GDOŚ, um.warszawa.pl

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły