Czy nowojorski pomnik Jagiełły zniknie z Central Parku?? Kto tego chce?

W późnych latach 30. XX wieku, USA i Polska po globalnym kryzysie gospodarczym znajdowały się w podobnie trudnej sytuacji ekonomicznej.. Jedną z form jej pokonywania we wszystkich sferach życia publicznego, stały się organizowane w wielu krajach wystawy światowe. Szczególnie zapowiedziana na kwiecień 1939 r. The New York World’s Fair, pod hasłem „The World of Tomorrow”, miała stworzyć wizje przeobrażeń technologicznych przynoszących pozytywne zmiany cywilizacyjne tak dla Amerykanów jak i innych narodów. 

 

Jagiełło Zwycięzca w Central Park

Po siedemnastu miesiącach gorączkowych przygotowań, w 148. rocznicę Konstytucji 3 Maja, otworzono uroczyście polski pawilon, a w nim wystawę „Przeszłość i Przyszłość Polski” w Holu Honorowym. W sposób dobitny ukazano na niej naszą wielowiekową tradycję, aby obalić mit, że Polska powstała dopiero po I wojnie światowej, w wyniku postanowień traktatu wersalskiego.

Sam projekt monumentu Jagiełły, powstał 30 lat wcześniej, przy okazji konkursu ogłoszonego w Krakowie na obchody 500-lecia bitwy pod Grunwaldem. Został wówczas nagrodzony, ale o wyborze innego dzieła do realizacji autorstwa Antoniego Wiwulskiego, zdecydował jego fundator Ignacy J. Paderewski. W 1937 r., przygotowując założenia ideowe pawilonu polskiego, powrócono do dawnej wizji pomnika Ostrowskiego mającego wyrazić siłę oręża broniącego państwa przed kolejnym zagrożeniem ze strony Niemiec i przeforsowano ustawienie pomnika Jagiełły przed polskim pawilonem.

 

 

 

Dopiero po II wojnie światowej, 15 lipca 1945 r. odbyło się drugie odsłonięcia monumentu Władysława Jagiełły, na nowym miejscu w Central Park.

Ma zostać usunięty z Central Parku w Nowym Jorku

Podobno pomnik Władysława Jagiełły ma zostać usunięty z Central Parku w Nowym Jorku. Ktoś wie więcej, dlaczego? Przy pomniku odbywa się wiele spotkań Polonii.  Między innymi coroczne polonijne śniadanie wielkanocne. Pomnik figuruje na niezliczonej ilości stron internetowych, jest wizytówką Polski i największym monumentem nowojorskiego Central Parku – informuje Maria Pioch, polska dziennikarka i działaczka polonijna, mieszkająca w USA.

 

na podstawie; polonika.pl/dr. Krystyna Nowakowska

(Fot. Instytut POLONIKA)

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły