Łowełkowcy nie znają przepisów?

Wczorajsze wydarzenia, czyli piesza masa a maleńka kontra prezentowana przez nas, jasno pokazała że „aktyw” merytorycznie nie jest jest kompletnie przygotowany do rozmowy. Mało tego, że nie jest zdolny wykreować niczego nowego, to łamanie prawa uznaje za coś oczywistego, albo tworzy swoje własne. Merytoryczna rozmowa z nimi zawsze kończy się zasadą – prawo ma się dostosować do ich zachowań. W czasie wczorajszego wydarzenia jasno to udowodnili.

Brak znajomości prawa szkodzi

Na tym zdjęciu powyżej jest coś przeraźliwie smutnego – dorosły facet, którego zapewne stać na samochód, upycha na siłę swoje dziecko do jakiejś badziewnej skrzyni, tylko dlatego że uwierzył obłąkanemu człowiekowi, że rowery uratują świat. Nie uratują, bo wystarczy że wyjedzie szaleniec i po tym łowełkowcu i co gorsza jego dziecku, nie zostanie siwy dym...nie zostanie po brak znajomości prawa szkodzi. Gdzie kaski? Gdzie odblaski? Kamizelki? Gdzie policja?

Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami stan aktualny na: grudzień 2020 r.

Dział I, Przepisy ogólne

Art. 2.

47) rower – pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

47a) wózek rowerowy – pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h; Oddział 11 Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych

Art. 33. 2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

 

 

Resume

Z interpretacji tych przepisów wynika, że jest dokładnie odwrotnie do tego co „aktyw rowerowy” sobie myśli. Każdy pojazd musi mieć wyznaczone miejsce na osoby, które może przewozić. Nie można przewozić osób na elementach konstrukcyjnych pojazdu jakim jest kierownica czy rama roweru, nie można także osób przewozić w elementach służących do przewozu towaru.


 

TAK WIDZĄ ŚWIAT

 

 

 


Wczorajsza akcja udowodniła ważną rzecz – „aktywiści rowerowi” są niebezpieczni, gdyż nie znając prawa, stwarzają ogromne niebezpieczeństwo na drogach. I dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, należy to głośno piętnować, i wyciągać wobec nich konsekwencje. Nie są w żadnym stopniu uprzywilejowaną kastą.

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły