Wyremontowano koryto historycznej Rudawki

Rudawka miała swój obszar źródliskowy w rejonie Moczydła i Koła (źródła pierwotnie znajdowały się w lasku na Kole, jednak w wyniku przeprowadzonych melioracji zanikły). Drugi obszar źródliskowy znajdował się w miejscu Muzułmańskiego Cmentarza Tatarskiego na Powązkach, Dalej rzeka płynęła przez Powązki (m.in. przez ogrody Izabeli Czartoryskiej), Słodowiec, Kaskadę, Rudę i wpadała do Wisły. W rejonie Lasku Bielańskiego była zasilana dopływami nieistniejących już potoków, Polkówki i Kaskadowego (wikipedia).

Nowe koryto

Jak informuje na swoim profilu burmistrz Bielan, Grzegorz Pietruczuk, Zdemontowano stare płyty chodnikowe, którymi był wyłożony brzeg strumienia. Uzupełniono ubytki gruntu oraz wzmocniono skarpy. Fragment potoku płynie wzdłuż ulicy Klaudyny pomiędzy Kiwerską a Podleśną. To kawałek prastarego strumienia, który można zobaczyć. Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych historyczna rzeka została bowiem skanalizowana, choć pierwotnie miała przepływać przez nowe osiedle Ruda i stanowić jego atrakcję.

 

Przebieg rzeki został ostatecznie zatarty przez budowę trasy Armii Krajowej. Widoczny jest tylko jej dolny, uregulowany prosty odcinek na krańcu ul. Klaudyny przy Podleśnej, a następnie fragment starego koryta (także uregulowany) w Lesie Bielańskim.

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły