Na Bemowie powstaje Ośrodek Dziennego Pobytu Seniora

Placówka mieści się na Jelonkach i będzie „drugim domem” dla 40 seniorów na Bemowie. Ośrodek zapewni nie tylko opiekę nad osobami starszymi, ale również zadba o ich aktywizację, integrację oraz rehabilitację.  Miejsce będzie wyposażone w potrzebne sale zajęciowe, komputerowe, do ćwiczeń oraz częśc jadalno- rekreacyjną z ogrodem

Czym są środki?

Domy dziennego pobytu to ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób starszych. Zapewniają kilkugodzinną opiekę, w tym posiłki, a także organizują zajęcia m.in. ruchowe, artystyczne, edukacyjne. Poszczególne ośrodki pomocy społecznej oferują dodatkowe wsparcie dla seniorów w postaci domów dziennego pobytu, działających zazwyczaj od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00. Placówki te stworzono z myślą o podtrzymywaniu kondycji psychicznej i zwalczaniu osamotnienia osób starszych.

 

 

Każdy taki dom oferuje:

– podtrzymywanie aktywności społecznej;
utrzymanie dobrej kondycji i sprawności ruchowej (np. zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia oddechowe);
– utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej (np. gry świetlicowe, ćwiczenia pamięci);
– usamodzielnienie i pobudzenie zaradności;
– rozwijanie różnych zainteresowań (różne terapie zajęciowe, np. warsztaty manualne, muzyczne, teatralne);
– organizację wolnego czasu (np. wspólne wycieczki, wyjścia do kina i teatru);
– oparcie społeczne: zaspokojenie potrzeby kontaktu i przynależności (w tym integracja ze środowiskiem lokalnym);
posiłek (ich liczba zależy od poszczególnych Domów).


Brakowało środków na drugi etap budowy, ale podczas najbliższej sesji zostanie dodane do zadania kolejne 400 tyś zł, co pozwoli na uruchomienie placówki w pierwszym kwartale 2022. Mamy nadzieje, że ośrodek będzie służył wielu seniorom w naszej dzielnicy nie tylko jako miejsce opieki, ale również integracji mieszkańców- po godzinach usług opiekuńczych – Wybieramy Bemowo


Ile takich domów w Warszawie?

W Warszawie działa już 22 takich ośrodków. Odpłatność za uczestnictwo w Dziennym Domu jest obliczana w zależności od wysokości dochodów danej osoby (renty, emerytury) – wynosi od 100% do całkowitego zwolnienia z odpłatności.

na podstawie; Wybieramy Bemowo, UM Warszawa

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *