Betonowanie Białołęki przy jednoczesnym łamaniu miejscowego prawa trwa w najlepsze

Portal Warszawski kolejny raz zwraca uwagę na problem betonowania Białołęki, która jest zabudowywana na dziko – bez jakiegokolwiek plany. Gdzie jest naczelny architekt Warszawy – pani Happach?? Za co ta kobieta bierze pieniądze?

„Młoda Białołęka”

Jaskrawym przykładem „nic nie robienia” sobie z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy biernej postawie organów administracji publicznej jest inwestycja Polskiego Holdingu Nieruchomości „Młoda Białołęka”. Przy ulicy Geodezyjnej państwowy deweloper (72% udziałów posiada Skarb Państwa) stawia osiedle z ponad 500 mieszkaniami.

Wysokość zabudowy

Zgodnie z § 11 ust. 4 pkt 3 mpzp warunkiem dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jest zachowanie nieprzekraczalnej wysokości zabudowy równej maksimum 4,5 kondygnacji.

Jak łatwo policzyć, powstający budynek ma 5 kondygnacji, a nie przepisowe 4,5. Inwestor najprawdopodobniej będzie chciał zastosować pewnien kruczek i obsypać ziemią najniższą kondygnację (garaż) po to, aby udawał kondygnację podziemną.

Zgodnie z § 3 pkt. 17 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku przez kondygnację podziemną należy rozumieć kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację.

 

Nieznaczne zagłębienie garażu i obsypanie go ziemią w świetle definicji ciężko więc uznać za kondygnację podziemną, co podniósł Wojewoda w Decyzji nr 388/I/2018 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie uchylenia poprzedniego PnB (Decyzja Prezydenta m. st. Warszawy nr 175/BIA/2018 z dnia 24 maja 2018 roku).

Ponadto, jak zauważa sam Wojewoda Mazowiecki we wspomnianej Decyzji, umieszczenie kondygnacji w zasypanej przestrzeni i stworzenie przez to w sztuczny sposób wyniesienia terenu powoduje obejście przepisów w zakresie określenia rzędnej terenu w danym miejscu działki budowlanej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tworzony właśnie po to, by kształtować harmonijne zasady ładu przestrzennego według zastanego m. in. ukształtowania terenu. Dopuszczenie swobody i pełnej dowolności w kształtowaniu rzędnej terenu prowadzi do niedopuszczalnych nadużyć w tym zakresie i obejście przepisów prawa (wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2015 r. sygn.. akt II SA/Bd 145/15).

O tym jak powinien wyglądać budynek z 4,5 kondygnacjami pokazuje chociażby przykład znajdującego się po sąsiedzku osiedla Lewandów Mały. (za; ParkPrzyszkole)

 

Więcej Pisaliśmy tutaj

 

Kolejny przykład patodeveloperki na Białołęce!??

 

Patodeveloperka na Białołęce! Czy taka przyszłość nas czeka??

 

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły