20% – tyle zostało z pierwotnego projektu przebudowy Pola Mokotowskiego!

Przetarg w 2018 roku na rewitalizację Pola Mokotowskiego wygrała pracownia WXCA (ta sama co ma realizować woonerf na ul. Środkowej…). Założenia rewitalizacji miały być zgodne  ze społecznymi konsultacjami. Docelowo w tej przestrzeni parkowej pojawią się nowe miejsca rekreacyjne i ogrody, posadzimy kilkadziesiąt drzew, tysiące krzewów, założymy także łąki kwietne, duży staw zostanie „rozbetonowany” i zyska nowe życie, a w odremontowanym domku Kapuścińskiego powstanie centrum reportażu. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na modernizację tego największego w stolicy parku. Zakończenie prac planowane jest na koniec listopada 2022 roku – informowała w maju Zieleń Warszawska.

Miał być Central Park…

Modernizacji i naturyzacji poddany zostanie duży staw – jego dno będzie rozbetonowane, a na brzegach powstaną strefy naturalnej roślinności. Co więcej, na południowy zachód od istniejącego zbiornika powstanie dodatkowo nowy układ wodny. Estetyka stawów nawiązywać będzie do zbiorników naturalnych ze strefą szuwaru oraz strefami roślin wodnych. Zbiorniki te będą całoroczne, a proponowana technologia oczyszczania ma się przyczyniać do zachowania w nich stabilnego ekosystemu wodnego.


rozbudowa i aranżacja nowych miejsc rekreacyjnych i stref wejściowych,
●stworzenie ogrodu sensorycznego i biocenotycznego,
●stworzenie nowych układów wodnych i renaturyzacja dużego stawu,
●liczne nasadzenia zieleni: 55 drzew, ponad 6 tys. krzewów, 17 tys. bylin, niemal 1,5 ha łąk kwietnych, do tego tysiące pnączy, roślin cebulowych, roślin szuwarowych i wodnych,
●budowa siłowni plenerowych i rozbudowa placów zabaw,
●budowa toalet publicznych,
●uzupełnienie elementów małej architektury,
●remont domków fińskich, w tym domku Ryszarda Kapuścińskiego.
Ponadto, w ramach prawa opcji przewidzieliśmy do realizacji budowę Pawilonu Wody oraz zmianę zagospodarowania terenu wokół domków fińskich.

Takie było założenie?


W czasie trwania prac budowlanych zadbamy o bezpieczeństwo żyjących tam płazów i zapewnimy im zastępcze miejsce godów. W tym celu planujemy wybudować tymczasowy zbiornik wodny zlokalizowany w rejonie tzw. małych stawów. W parku występują traszki zwyczajne i ropuchy zielone, które na czas renaturyzacji dużego stawu i tworzenia nowych układów wodnych w parku będą miały zapewnione miejsce rozrodu i życia larw. Po zakończeniu prac płazy zyskają liczne nowe siedliska.

Będzie

Jak informuje portal tvnwarszawa.pl ze względu na dostępność środków finansowych Zarząd Zieleni skupi się na naturalizacji głównego stawu, stworzeniu nowego układu wodnego w parku czy zagospodarowaniu terenu po dawnej bazie MPO. Wszystkie pozostałe rozwiązania są opcjonalne.

Jednym z najczęstszych zarzutów i problemów dotyczących obecnej formy parku jest oświetlenie. Po zmroku park w zdecydowanej większości jest słabo oświetlony. Pierwotny projekt zmian zakładał, że to się zmieni, ale z zaplanowanych 447 latarni pojawi się zaledwie 47. Ofiarą cięć padły również cztery pawilony, które symbolizują cztery żywioły, jak informuje TVN Warszawa. Pawilony symbolizujące żywioły były sednem całej koncepcji. Tymczasem jest szansa, że powstanie jeden i to opcjonalnie. Z pięciu planowanych toalet także z trzech zrezygnowano.

To oznacza, że z pierwotnie przygotowanego projektu przebudowy Pola Mokotowskiego pozostało zaledwie około 20% – wylicza serwis Warszawa. Nasze Miasto; zrezygnowano także z pomniejszych projektów jak boiska do boule i badbmintona, strefy dla psów, ogródka społecznościowego, ale też porzucono modernizacje i poszerzenie Głównej Alei Parkowej oraz powstanie alei okrężnej – krajobrazowej obiegającej wszystkie atrakcje i obszary aktywności parku, a zamiast 14 stołów piknikowanych stworzone będą dwa. Liczba ograniczonych i porzuconych projektów pokazuje w jak dużym stopniu realizacja może odbiegać od pierwotnego założenia.

za; TVN Warszawa, Warszawa. Nasze Miasto

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły