WAŻNE! Dziś ostatni dzień konsultacji w sprawie zmian w BO!

27 września to ostatni dzień konsultacji w sprawie zmian w Budżet obywatelski w Warszawie. Jak wiemy urzędnicy zasłaniali się koniecznością przestrzegania regulacji prawnych, uzasadniając w ten sposób brak możliwości odstąpienia od realizacji budowy placu zabaw na terenie Dolinki Służewskiej. Zaproponowane w projekcie uchwały zmiany nie adresują najważniejszych kwestii spornych w BO – czytamy na stronie Przyjaciele Dolinki – uratujmy naturalną przyrodę Dolinki Służewieckiej.

Gotowiec

Poniżej macie gotowca z propozycjami zmian – możecie go skopiować, wybrać niektóre z nich lub opisać własne pomysły. Każdy głos jest ważny! Budżet ma być dla mieszkańców, a nie przeciwko nim.

1. Możliwość głosowania przeciw

Obecnie Budżet Obywatelski umożliwia głosowanie wyłącznie „za” projektami, bez wyrażenia głosu sprzeciwu. Polityka aplazu prowadzi do kuriozalnej sytuacji, w której jedyną formą zanegowania niechcianego pomysłu jest wstrzymanie się od głosu lub wybranie mniejszego zła, czyli innego projektu. Proponuję wprowadzić głosowanie „na nie”, w maksymalnej liczbie możliwych do oddania głosów przeciw, odpowiadającej głosom za.

2. Budżet obywatelski, nie urzędniczy

Budżet Obywatelski nie jest już dla mieszkańców. Stał się narzędziem, w którym urzędnicy realizują własne inicjatywy dzielnicowe, a członkowie stowarzyszeń związanych z miastem lobbują własne pomysły. Proponuję wprowadzić zakaz zgłaszania projektów do Budżetu Obywatelskiego przez urzędników i osoby spokrewnione. Konsekwentnie, aby zachować bezstronny charakter BO, osoba opiniująca projekt lub pracująca w Urzędzie Miasta nie może być spokrewniona lub utrzymywać relacji towarzyskich ze zgłaszającym.

3. Transparentne zasady

Zgłaszający projekt musi podpisać się prawdziwym imieniem i nazwiskiem (koniec z enigmatycznym mieszkaniec123), które będą widoczne na stronie internetowej z opisem projektu, a także na profilu autora, na którym można obejrzeć wszystkie projekty zgłaszane przez niego do tej pory.

Dodatkowo wyniki głosowania muszą być jawne tzn. z jakich dzielnic pochodziły głosy na projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. Należy uniknąć sytuacji, w której mieszkaniec Białołęki głosuje za szkodliwym projektem na Ursynowie. W Budżecie Obywatelskim powinny głosować wyłącznie osoby pełnoletnie, które rozliczają podatki w Warszawie, a ich głos jest uprzednio zweryfikowany (Profil Zaufany, podpis elektroniczny, głosowanie w punkcie). System oddawania głosów i ich przechowywania musi być bezpieczny, a zarazem transparentny i możliwy do zweryfikowania, a w przypadku sytuacji spornej – umożliwiać dostęp do tych danych (z uwzględnieniem ustawy o ochronie danych osobowych).

4. Lepsza weryfikacja projektów i niezależny organ audytorski

Zbyt często zdarza się sytuacja, w której mamy zamazany podział ról. Ta sama jednostka opiniuje i dopuszcza do głosowania projekt, a następnie go realizuje. Projekty dot. zieleni są akceptowane z błędami i nie spełniają podstawowych zasad Budżetu Obywatelskiego (nie da się ich zrealizować w jednym roku budżetowym, odstępuje się od konsultacji z mieszkańcami zawartymi w treści projektu, na który głosowali – projekt nr 1235: Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac Zabaw w Parku Dolina Służewiecka).

Powołanie komisji ewaluacyjnej, w skład której wejdą mieszkańcy poszczególnych dzielnic Warszawy, sprawi, że członkowie, jeszcze przed głosowaniem, zaopiniują projekt z praktycznego i funkcjonalnego punktu widzenia. Ponadto należy utworzyć niezależny organ audytorski, który na wniosek mieszkańców sprawdzi prawidłowość finansowania, wykonanie i funkcjonalność zakwestionowanej inwestycji oddanej do użytku.

5. Możliwość odstąpienia od realizacji zwycięskiego projektu

Należy wprowadzić rozwiązanie odstąpienia od realizacji zwycięskiego projektu w wyjątkowych okolicznościach (błędne dopuszczenie projektu do głosowania, kwestie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ochrona przyrody, sprzeciw mieszkańców, brak rzetelnych konsultacji społecznych). W takiej sytuacji należy ponownie pochylić się nad projektem, wstrzymać jego realizację i rozważyć możliwość zmiany kontrowersyjnych i szkodliwych parametrów inwestycji.

6. Lepsza promocja i widoczność

W tegorocznej edycji głosowało 5% mieszkańców Warszawy (93 539 głosów). W 2020 r. kwota przeznaczona na realizację projektów wyniosła ok. 83 mln zł. Należy promować Budżet Obywatelski (po wcześniejszej naprawie jego zasad funkcjonowania), tak aby większa liczba mieszkańców Warszawy brała udział w głosowaniu.

Zaproponowane w projekcie uchwały zmiany możesz wysłać pod ten adres: bo@um.warszawa.pl

Dzięki Przyjaciele Dolinki – uratujmy naturalną przyrodę Dolinki Służewieckiej

Portal Warszawski

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *