Zielona Wizja Warszawy to kolejne oszustwo. Wyjaśniamy dlaczego

Warszawa przyłącza się do postulatów młodzieży i oczekuje odważnych decyzji dotyczących dekarbonizacji na poziomie całego kraju, rozwiązań legislacyjnych wspierających rozwój odnawialnych źródeł energii oraz decyzji politycznych i finansowych wspierających działania mitygacyjne i adaptacyjne – pisze na swoim profilu Justyna Glusman, szefowa Zarządu Zieleni Warszawskiej, i współpautorka dewastacji terenu chronionego – Dolinka Służewiecka.

Emisja dwutlenku węgla

Około 70% emisji dwutlenku węgla w mieście pochodzi ze źródeł zależnych od rządu. Bez szybkiego odejścia od energii opartej na węglu w skali całego kraju, miasta mają ograniczony wpływ na zapobieganie zmianom klimatu – pisze Glusman.

A skąd ma pochodzić owe 70% emisji dwutlenku węgla?

Pani Glusman chyba zapomniała, że po II wojnie światowej wszystkie elektrownie zostały przejęte przez Państwo. Jednocześnie to Państwo budowało nowe elektrownie, które obecnie produkują największe ilości energii, a ta energia znów pochodzi z węgla. W latach 80-tych rozpoczęto budowę pierwszej elektrowni jądrowej, której nigdy nie ukończono. Jednocześnie oparcie energii na odnawialnych źródłach energii jak np; fotowoltaika są bardzo zależne od pogody i mało stabilne. A ostatnio okazało się, że bardzo awaryjne. W dodatku na taką energię nie jest przygotowany system energetyczny w Polsce.

Więc pytamy się, skąd ma pochodzić energia w Polsce na obecną chwilę? Budowa elektrowni jądrowej staje się jedną z najpilniejszych inwestycji, ale wciąż to jest inwestycja rządowa. Dla przypomnienia, to miasto st. Warszawy buduje spalarnię odpadów na Targówku za ok. 2 mld zł, która to spalarnia ma również produkować energię elektryczną a jednocześnie będzie produkowała spore ilości CO2, więc jak to jest z tą energią i dekarbonatyzacją w Warszawie?

Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce opracowuje kompleksowy program redukcji emisji gazów cieplarnianych – Zieloną Wizję Warszawy, a Prezydent Rafał Trzaskowski ogłosił plan osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050Glusman.

Ale w jaki sposób?

O ile zgadzamy się, że należy wprowadzać programy edukacyjne uświadamiające wszystkich mieszkańców miasta do ekologicznych zachowań, co w ramach miasta jest stosunkowo łatwe do wprowadzenia, o tyle jak miasto chce zachęcić mieszkańców do montażu odnawialnych źródeł energii? Obecny system energetyczny nie jest przygotowany na odbiór energii z paneli fotowoltaicznych, już dziś są problemy z odbiorem energii z tego źródła i zdarzają się wyłączenia producentów tej energii z systemu. Należy zwrócić uwagę, że od 2022r sposób finansowania systemów fotowoltaicznych znacznie się zmienia na niekorzyść dla producentów tej energii.

Opracowaliśmy własny program edukacji klimatycznej dla szkół, wspieramy wymianę kotłów węglowych na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania, a także instalację odnawialnych źródeł energii. Pracujemy nas standardem energetycznym dla miejskich budynków i przygotowujemy modernizację energetyczną 50 budynków publicznych. Rozbudowujemy infrastrukturę dla transportu publicznego, wymieniamy tabor autobusowy na zeroemisyjny, zazieleniają się warszawskie ulice, a lasy miejskie powiększyliśmy o 70 hektarów pisze dalej Glusman.

Otóż 50 budynków w skali miasta to jest kropla w morzu potrzeb

Kolejnym tematem jest rozbudowa infrastruktury transportu publicznego i wymiana taboru autobusowego na zeroemisyjny. Pytamy zatem, jak w Polsce 70% energii elektrycznej pochodzi z węgla to skąd te autobusy „zeroemisyjne” będą pobierać energię? Czy tylko chodzi o przesunięcie miejsca wytwarzania energii, ale wciąż będzie to energia pochodząca z węgla lub węglowodorów…

Pani Justyna pochwaliła się, że miasto zyska 70 hektarów lasów miejskich. Miasto stołeczne Warszawy ma powierzchnię 517,24 km2 a te 70 hektarów stanowi 0,13% jej całej powierzchni. Jednocześnie z informacji prasowych dowiadujemy się, że przy okazji zwężania ul. Sokratesa wycina się zdrowe drzewa. Zdrowe drzewa, które znajdowały się na obszarze Natura 2000, były również wycinane na potrzeby budowy ścieżki rowerowej wydłuż Wybrzeża Helskiego.

Transport

Inną kwestią jest transport w mieście i to transport ogólny. Kiedy obserwujemy zachowania włodarzy dotyczące zwężania ulic, to mamy wrażenie że zachowują się jak słoń w składzie porcelany. Miasto zwęża ulice a jednocześnie nie daje nic w zamian. Przypominamy, że w mieście nie ma, żadnej dokończonej obwodnicy, które to obwodnice w sposób naturalny wyprowadzały by ruch z centrum na peryferia. Przypomnijmy, że w planach były, obwodnica: śródmiejska, miejska, ekspresowa, mała obwodnica Warszawy, duża obwodnica Warszawy, wielka obwodnica Mazowsza. Takie obwodnice są tworzone w każdym cywilizowanym mieście.

Zwężanie ulic bez szybkiego wyprowadzenia ruchu z centrum powoduje korki, stratę czasu mieszkańców i oczywiście niepotrzebne spalanie paliw kopalnych.

Dewastacja Warszawy

Jednocześnie miasto dewastuje trawniki i wycina zawadzające drzewa blokujące ścieżki rowerowe. W ostatnim raporcie pisali, że w 2020r wybudowano 46 km takich ścieżek co daje minimum 96 tys. m2 przy założeniu, że tylko połowa została wybudowana na terenach zielonych to daje 4,2 hektara. Do 2050 roku pozostało 29 lat, i jeśli miasto będzie budować ścieżki z taką intensywnością, to miasto straci 121 hektarów terenów zielonych.

Zwężanie ulic bez szybkiego wyprowadzania ruchu z centrum powoduje korki, stratę czasu mieszkańców i oczywiście niepotrzebne spalanie paliw kopalnianych. W tak chętnie przytaczanym przez aktywistów przykładzie o dojeździe z centrum Amsterdamu do drogi szybkiego ruchu lub autostrady to 10 minut maksimum 15.

Jeśli zaś mówimy o zrównoważonej mobilności, to proponujemy wydatkowanie kwot zgodnie potrzebami – 47% na transport publiczny, 29% na transport samochodowy i 2% na komunikację rowerową. A proporcje wydawanych środków są zupełnie inne, i nie odzwierciedlają potrzeb.

Oczekujemy na propozycje jak miasto chce pozyskiwać energię? Skąd miasto będzie pozyskiwało energię? Ile to będzie kosztowało? Czy koszty nie przewyższą zysków?

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły