Co łączy Matkę Boską Passawską z Krakowskiego Przedmieścia z Muranowem?

Krakowskie Przedmieście to jedna z ciekawszych ulic na mapie stolicy. Inaczej niż wiele innych ulic, nie jest proste jak choćby Marszałkowska. Na niektórych odcinkach jest węższe, na innych szersze, rozlewa na niewielkie skwery i placyki. Na Krakowskim Przedmieściu, pomiędzy Bednarską a kościołem Karmelitów znajduje się obecnie skwer.

To jedno z ulubionych miejsc Warszawiaków lub gości, którzy odwiedzają nasze miasto

Skwer Hoovera, bo o nim mowa, to spory obszar, na którym w letnie w weekendy nie sposób znaleźć wolne miejsca na leżakach. Spokojna muzyka, cień drzew, spontaniczne potańcówki sprawiają, że miejsce to tętni życiem. Utworzono je rozmyślnie – Krakowskie Przedmieście zostało poszerzone jeszcze za cara; wcześniej stały tu okazałe kamienice. Dziś to pusty plac, przy którym od strony kościoła św. Anny stoją dwie elegenackie i stylowe latarnie. Ich zadaniem jest doświetlenie stojącej tu figury Madonny z Dzieciątkiem. Figura Matki Boskiej Passawskiej, bo o niej mowa, została ustawiona bardzo dawno temu – były to bowiem czasy panowania Jana III Sobieskiego.

Figurę ufundował i wykonał włoski szlachcic, Józef Szymon Bellotti. W Polsce pojawił się w 1660 roku, sprowadzony tu przez króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.

Józef Szymon Bellotti

Józef Szymon Bellotti (wł. Simone Giuseppe Belotti) był barokowym architektem i sztukatorem. Sprawował funkcję nadwornego architekta, współpracował przy budowie kościoła Świętego Krzyża, Pałacu Krasińskich, Wilanowa. Za zasługi w dziedzinie budownictwa otrzymał od króla Jana III zaszczytny tytuł „królewskiego inspektora budowlanego„. . Jan Szymon Bellotti zdecydował się zamieszkać nad Wisłą na stałe.  Ożenił się i zamieszkał w swym pałacu nazwanym Murano – swe miano brał on od włoskiego miasta Murano, skąd pochodził architekt. Stąd także wzięła się późniejsza nazwa Muranów. W 1683 roku postanowił wystawić Matce Bożej statuę.

Było to wotum dziękczynne, rodzaj podziękowania za ocalenie Belottiego i jego rodziny przed szalejącą w Warszawie zarazą. Modlitwy jego zostały wysłuchane – Matka Boska wspomogła go.  Figurze nadał imię Matki Boskiej Passawskiej, co oczywiście było nawiązaniem do Passawy, gdzie znajduje się kościół Najświętszej Panny Wspomożycielki.  Figura stanęła w jednym z najbardziej reprezentatywnych miejsc miasta.  Król Jan III Sobieski ufundował kilka kościołów jako podziękowanie za zwycięstwo pod Wiedniem, planował także wystawienie wotywnej figury.  Gdy król i architekt połączyli siły, na cokole figury wykuto włoskie i łacińskie napisy.

Historia cokołu

Figura, jak i cokół na którym została umieszczona zostały wykonane z piaskowca; odstępstwem od jednolitości materiałowej są złocone korony – te dodano w latach 30 – tych XIX wieku. Figura znajdowała się dawniej nieco bardziej na południe; w roku 1866 została przeniesiona na obecne miejsce. Wspomniane na początku latarnie również dodano wtórnie – ustawione zostały w 1880 roku. Po upływie ćwierćwiecza, w roku 1905 cokół figury podniesiono, a także zamontowano ogrodzenie z kutego żelaza. Widoczny na zdjęciach dom znajdujący się za figurą, to kamienica Wasilewskiego – powstała w drugiej połowie XIX wieku.  Jej projektantem był Aleksander Woyde; została zburzona w 1876 roku w związku z poszerzaniem Krakowskiego Przedmieścia.

 

Na szczęście figura przetrwała wojnę. Na bokach cokołu umieszczono następujące napisy:

Dnia 12 września Roku Pańskiego 1685 Najbardziej niezwyciężony pośród królów Jan III, z zapoczęcia Boskiego, przy Inocentego XI Ojca Świętego rodaka Komeńskiego współdziałaniu, a Leopolda I Najdostojniejszego z monarchów wezwaniu, oblegających Wiedeń turków sławetnie zniósł.

 

Tegoż dnia, śród pomyślnych dla świata chrześcijańskiego chwil, ku upamiętnieniu przedniej jasności skaliną, ten bogobojnej wdzięczności pomnik na gruncie, za burmistrzowstwa Dawida Zappiego przez miasto Warszawę mu wyznaczonym, Bogarodzicy Pasawskiej Józef Belloti Włoch sumptem własnym wystawił.

 

 

We wrześniu dnia dwunastego roku tysiącznego sześćsetnego osiemdziesiątego trzeciego Jan Trzeci ów wielki król świata zniósł oblężenie Wiednia. Belloti Włoch na działce ziemi, którą mu ten królewski gród w darze użyczył, tego samego dnia, przebywając w Warszawie, umieścił Bogarodzicę

Pasawską.

 

za; Historia Warszawy Cegłą Pisana (Szymon Patoka)

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.