Ordo Iuris przeciwko przepisom wprowadzającym podwyżki grzywien za wykroczenia drogowe

Rozwiązanie polegające na zbiorowym podniesieniu kar za wykroczenia niesie za sobą poważne zagrożenie powstania niespójnego systemu, w którym czyny o różnej szkodliwości będą karane grzywnami o takiej samej wysokości, podczas gdy jednocześnie niektóre przestępstwa będą traktowane łagodniej niż wykroczenia – podkreśla Iwo Buller, analityk Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Jest analiza Instytutu Ordo Iuris

Projekt został skierowany 5 sierpnia 2021 r. do Sejmu jako projekt rządowy. Analitycy Instytutu Ordo Iuris poddali ocenie zawarte w dokumencie przepisy wprowadzające podwyżki grzywien za wykroczenia drogowe. Nie budzi wątpliwości ocena autorów projektu, że zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce stanowią istotne wyzwanie. Nie zmienia to faktu, iż proponowane przepisy mogą budzić zastrzeżenia co do ich zgodności z konstytucyjną zasadą proporcjonalnościczytamy ns tronie OI.

Porównanie wysokości analogicznych sankcji obowiązujących w innych krajach europejskich z przeciętnym wynagrodzeniem obywateli wskazuje, że proponowane maksymalne kwoty grzywien znacznie odbiegają od europejskiego standardu. Mimo to, zawarte w projekcie rozwiązania mogą okazać się nieskuteczne. Jak bowiem wykazują badania publikowane w ostatnich latach przez specjalistyczne ośrodki, w tym Naczelną Izbę Kontroli, kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ma poprawa stanu technicznego dróg oraz organizacji ruchu drogowego, a także skuteczna kontrola ośrodków szkolenia kierowców i stacji kontroli pojazdów.

CAŁA OPINIA TU

za; Ordo Iuris

Portal Warszawski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *