Konserwator jednak spotkał się z „aktywem” w sprawie „woonerfu” na ul. Środkowej

Wczoraj jednak doszło do spotkania Mazowieckiego Konserwatora Zabytków porf. Lewickiego z grupką krzykaczy Dla Pragi, którzy bez chwili zastanowienie obwieścili zwycięstwo, że wszystko idzie w dobrym kierunku, do tego aby na ul. Środkowej powstał tzw. woonerf. Proponujemy ochłonąć.

Kto brał udział?

Jak informują uzurpatorzy miejscy z Dla Pragi, W spotkaniu poza MWKZ, przedstawicielami naszego stowarzyszenia, wzięli udział przedstawiciele WXCA, (powiązania z Rtauszem i „aktywem” tej pracowni opisywaliśmy parę dni temu) Stołeczny Konserwator Zabytków (który niestety wspiera „aktywistów”), Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz innych organizacji społecznych. W planach kolejne spotkanie w najbliższym czasie z przedstawicielami Miasto Stołeczne Warszawa, by rozmawiać o szczegółach.”

Konserwator ma teraz postępowanie administracyjne i musi ponownie wydać decyzję. Na ten czas organizuje spotkania by wysłuchać stanowisk różnych interesariuszy.

Generalnie tylko oni („aktyw”) próbował ratować woonerf – reszta nie widzi możliwości realizacji ze względu na przepisymówi Portalowi Warszawskiemu jeden z uczestników spotkaniaMichalski (Dla Pragi) nie mógł się przebić z „woonerfem” bo reszta była przeciw – słyszymy dodatkowo.

Projekt stanowiska Komisji Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy w sprawie: projektu przebudowy ulicy Środkowej

Komisja Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy wnosi do Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy o podjęcie działań zmierzających do wstrzymania projektu dotyczącego zmian urbanistycznych ulicy Środkowej, przygotowanego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego.

Uzasadnienie

Powstanie ulicy Środkowej związane jest z rozwojem nowej osady leżącymi poza ówczesnymi granicami Warszawy, która powstała na skutek parcelacji przez Józefa Noskowskiego w 1844 roku na terenie Folwarku Targówek. Jedną z dwunastu powstałych kolonii zakupił Ksawery Konopacki, który wydzielił swe grunty do hipoteki  o nazwie Osada Targówek. W 1861 r. powstał plan parcelacyjny wykonany przez geometrę Ludwika Sikorskiego, który podzielił nową osadę siatką ulic i placów na sto osobnych posesji. Oprócz parcelacji działek wytyczone zostało również 11 ulic. Sześć z nich równoległe do osi linii kolei Petersbursko – Warszawskiej. Były to ulice: Wileńska, Nowopragska (obecni Stalowa), Strzelecka, Kościelna (obecnie Kowieńska), Brudnoska (obecnie Bródnowska) i Grodzka (jej wschodnia część to obecna ulica Letnia). Prostopadle do nich powstały ulice: Środkowa, Wspólna (obecnie ulica Kowelska), Boczna, Nowa i Stolarska.

Ulica Środkowa stanowiła „kręgosłup” Nowej Pragi, to właśnie na niej pojawiła się pierwsza murowana zabudowa w tej części dzielnicy. Jeszcze do niedawna trzy domy ukazane w „Tygodniku Ilustrowanym” nr 383 z 26 stycznia 1867 r. mogliśmy podziwiać w krajobrazie nowej Pragi. Niestety jeden z nich ulokowany przy ul Środkowej 20 pomimo wpisania jego elewacji frontowej do rejestru zabytków został zupełnie zburzony a na jego miejscu powstała zabudowa zupełnie nie pasująca do charakteru XIX w. fragmentu miasta. Część ze znajdujących się obiektów przy ul. Środkowej zostało wpisanych do rejestru zabytków. Do najcenniejszych należy z cała pewnością dom założyciela Nowej Pragi („pałacyk Konopackiego przy ul. Strzelecka 11)  oraz kamienica Marii Galeotti (ul. Strzelecka 10). Strzeleckiej. Niemniej cenny jest ostatni w tej części Pragi (a jeden z dwóch ocalałych na całej Pradze – Północ) drewniany dom ulokowany przy ul. Środkowej 9. Kolejnymi obiektami rejestrowymi są zespół zabudowy przy  ul. Środkowej 11 (kamienica frontowa i oficyny) i modernistyczna, narożna kamienica przy posesji nr 7.

Na rozpatrzenie  wniosku o wpis czeka również kamienica należąca do małżeństwa Jesionków przy ul. Środkowej 18. Wydanie decyzji obejmującej ochronę indywidualną aż 4 obiektów na dość krótkim fragmencie ulicy Środkowej (pomiędzy ul. Strzelecką a ul Stalową) wskazuje, iż organy ochrony zabytków dostrzegają wyjątkowy charakter tej ulicy przedstawiający historię zabudowy budownictwa mieszkalnego od obiektów drewnianych przez pierwsze murowane obiekty, ich dalszą rozbudowę, powstanie wielkomiejskich wielopiętrowych kamienic aż po modernistyczną zabudowę powstałą w latach 30-tych XX w. Ulica Środkowa i znajdujące się na niej obiekty zostały szczęśliwe zachowane niemal bez przekształceń, unikając szczęśliwie zniszczeń związanych z dwoma wielkimi wojnami i trudnym czasem PRL.

Komisja dostrzega olbrzymi potencjał zachowanego, autentycznego XIX wiecznego fragmentu miasta i zgadza się, że potrzebne jest podjęcie działań związanych z przywróceniem dawnej świetności ul. Środkowej.

Działania te powinny być jednak podejmowane z poszanowaniem dziedzictwa kulturowego i nie powinny zmieniać układu urbanistycznego ulicy ukształtowanego blisko 160 lat temu (sic!). Na ulicy powinny zostać zainstalowane stylowe latarnie (pastorały), uporządkowana powinna zostać zieleń – w taki sposób by nowe nasadzenia nie zasłaniały pierzei budynków ani układu urbanistycznego ulicy.

W celu podjęcia działań związanych z uspokojeniem ruchu, należy przeprowadzić odpowiednią analizę i dokonać również nie ingerujących zbyt mocno zmian w postaci wytyczenia legalnych miejsc parkingowych i postawienia znaków ograniczających prędkość. W pozostałych zakresie przy obecnym deficycie środków finansowych Rada Dzielnicy nie widzi zasadności wydawania kilku milionów złotych na „woonerf”, który może powstać niemal na każdej ulicy ale nie powinien powstać na takiej, która jako jedyna w Warszawie, na tak krótkim odcinku prezentuje kompletny rozwój i zmiany zachodzące w architekturze kamienic czynszowych oraz stanowi historyczny układ urbanistyczny i planistyczny stworzony w połowie XIX w.

Stanowisko było omawiane, ale nie przyjęte, gdyż radni zdecydowali, że poprzedzić je powinna wizja w terenie. Ze względu na ograniczenia pandemiczne nie mogła się ona odbyć. Komisja w tej sprawie odbyła się 15.06.2020. Przyjęcie stanowiska zostało odroczone.

Stanowisko MZWK

Wszystkie strony ze zrozumieniem wysłuchały swoich racji i uznały za konieczne kontynuowanie rozmów. Wkrótce odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielami zamawiającego Miasta Stołecznego Warszawa w celu wypracowania dalszych działań i konkretnych rozwiązań związanych z przebudową ulicy, które będą chronić jej wartości zabytkowe.

Wszystkie strony spotkania uznały za konieczne przeciwdziałanie podawaniu w mediach nieprawdziwych informacji i rosnącej fali hejtu.

Jeśli patoaktyw dostosuje się do tego zalecenia, być może coś się zmieni.

Zaproszenie na spotkanie

Zostaliśmy wczoraj zaproszeni na kolejne spotkanie w tej sprawie, które odbędzie się za dwa tygodnie. Chcemy wtedy jasno, wyraźnie i merytorycznie wyrazić nasz sprzeciw wobec tej inwestycji, która budzi ogromne etyczne wątpliwości ze względu na bliskie relacje pracowni WXCA (mają robić most dla „aktywistów” rowerowych) z praskim stowarzyszeniem „aktywistów”. Będziemy również naciskać aby przeprowadzić wśród mieszkańców ulicy Środkowej, konsultacje w tej sprawie.

Portal Warszawski

zdj. FB Dla Pragi

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *