[NASZA ANALIZA] Buspas na Bitwy Warszawskiej jest niezgodny ze sztuką! Nie tylko ten…

Nieoczekiwanie, bez żadnych badań ruchu, analizy Zarząd Dróg Miejskich dokonał zmian na ul. Bitwy Warszawskiej. Skąd to wiadomo? Bo ZDM do tego się przyznał.

Pytania do ZDM

W związku z wprowadzeniem buspasa na ul. Bitwy Warszawskiej wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich z następującymi pytaniami:

1. Badań ruchu na tej ulicy wraz z pokazaniem potoków ruchu w godzinach o największym natężeniu ruchu.

2. Analiz ruchu w godzinach o największym natężeniu ruchu po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu.

3. Analiz ruchu na ulicach sąsiadujących z przebudowywaną ulicą po wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu.

Analiza na podstawie odpowiedzi

Badania prędkości chwilowej i natężenia ruchu wraz ze strukturą rodzajową. Z badań tych wynika, że maksymalna prędkość na odcinku Al. Jerozolimskie – Grójecka wynosi 50 km/h, natomiast prędkość średnia dobowa pojazdów wynosi 44,3 km/h.

Analizę ruchu z dnia 8.06.2021r, wybraliśmy skrzyżowanie z ul. Białostocką, z której wynika, że:

  • W godzinach szczytu, wg wykonujących badania 7:15-8:15, 12:00-13:00, 15:00-16:00, porusza się 8522 pojazdy z czego z Bitwy Warszawskiej 1920r (BW-1920) z lewoskrętu korzysta 278 pojazdów co stanowi 3,2% pojazdów. (Zostały pominięte lewoskręty z ul. Białobrzeskiej w BW-1920.)
  • Ul. BW-1920 porusza się 262 autobusy komunikacji miejskiej, autokary i autobusy turystyczne co stanowi 3,1% pojazdów poruszających się na tym skrzyżowaniu. (Zostały pominięte autobusy na Białobrzeskiej.).

Bez szczegółowej analizy przyczyn i skutków

Nie przedstawiono analizy ruchu pojazdów z większego obszaru, co uniemożliwia dokonanie analizy wpływu uruchomienia buspasów na rozłożenie ruchu na sąsiednich ulicach. Nie wykonano analizy ruchu jaki będzie ruch na ul. BW-1920r i ulicach ościennych po wprowadzeniu buspasów na tym odcinku.

 Po raz kolejny okazuje się, że wprowadzanie pewnych rozwiązań komunikacyjnych na terenie m. st. Warszawy wykonywane jest bez szczegółowej analizy przyczyn i skutków.

W Warszawie dojeżdża do pracy komunikacją miejską 47% mieszkańców co stanowi bardzo duży odsetek i to jest bardzo korzystne dla funkcjonowania miasta. Jednak drugą grupą mieszkańców dojeżdżających do pracy lub pracujących są posiadacze samochodów osobowych, których jest aż 29%.  Jednak z tych 47% dojeżdżających do pracy autobusami dojeżdża 48,5% mieszkańców, pozostali korzystają z innych środków transportu komunikacji miejskiej.

Jednym samochodem osobowym porusza się 1,3 pasażera (dane z 2016r) i są to dane w dobie pandemii bardzo zaniżone. Natomiast na podstawie danych ZTM z 2020r wykonano 267,6mln wozokilometrów w których przewieziono 726,2 mln pasażerów, co daje 2,7 pasażera na kilometr.

Jednocześnie pytamy się co stało się 3,2% mieszkańców którzy korzystali z lewoskrętu z ul. BW-1920 w Białobrzeską?

Reszta buspasów również została wprowadzona bez badań i analiz.

Portal Warszawski

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *