To jest HIT! To grodzenie jest nielegalne. Sprawą zajął się już radny z Bielan

5 września opublikowaliśmy zdjęcie grodzonego osiedla ze Starych Bielan, z ulic Podczaszyńskiego 18 Sprawą zajął się radny z Bielan, Krystian Lisiak, bo okazuje się, że temat jest poważny.

Nie dopuszcza się budowy takich ogrodzeń

Wtórne grodzenie osiedli”, jak nazywają to urbaniści, sięgnęło już nawet Starych Bielan. Jest to jeden z nielicznych rejonów na terenie dzielnicy, który ze względu na ochronę zabytkowego charakteru, objęty jest planem miejscowym, a ten… nie dopuszcza budowy takich ogrodzeń – pisze radny bielański, Krystian Lisiak.


Ponad tydzień temu złożyłem w tej sprawie interpelację, wskazując, że właściciel terenu zrealizował inwestycję niezgodnie z obowiązującym aktem prawa miejscowego, co stanowi podstawę do rozbiórki ogrodzenia. Plan miejscowy stwierdza wyraźnie, że obowiązuje „zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości większej niż 0,6 m”.


Okazuje się, że zastępca burmistrza dzielnic Bielany – Włodzimierz Piątkwski, w odpowiedzi potwierdził tak postawioną tezę, informując jednocześnie, że po złożeniu interpelacji Urząd Dzielnicy Bielany wystosował stosowne zawiadomienie do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W sprawie tej zainterweniował również Tomasz Herbich – radny m.st. Warszawy i mieszkaniec naszej dzielnicy.

Liczę na to, że brak zgodności z obowiązującym planem miejscowym, będzie dla PINB wystarczającą podstawą do wydania nakazu rozbiórki tego paskudztwa. Duże zainteresowanie społeczne tą sprawą, i – co cieszy – również władz dzielnicy i miasta, to dobry prognostyk dla rozwiązania tej sprawypodsumowuje radny Krysiak.

Portal Warszawski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *