Dyskryminacja dzieci? Wpłynęła skarga na dyrektor szkoły podstawowej nr 399

Szkoła Podstawowa nr 399 przy ulicy Zaruby otwiera się na nowych uczniów. Do uczących się tam już pierwszoklasistów po wakacjach dołączą kolejne klasy. Ile ich będzie i na jakich poziomach, to zależy od wyników rekrutacji, która zaczyna się w czwartek, 11 marca – czytamy na stronie Halo Ursynów.

Druga skarga

Portal Warszawski dostał maila od rodzica, przedsiębiorcy i mieszkańca Warszawy. Oto jego treść;

To już druga moja skarga na dyrektora tej szkoły dotycząca nieprawidłowości przy prowadzeniu zapisów do szkoły. Poprzednia skarga rozpatrzona na sesji 25 sierpnia 2021 uznała moją skargę za zasadną w 2 punktach w tym w punkcie dotyczącym zapisywania dzieci do szkoły. Po mojej obecności w szkole (w wiatrołapie) w dniu 3 września 2021 napisałem do MKO prośbę o interwencję, której skutkiem jak przypuszczam jest wysłanie przez dyrektora do mnie maila o treści którą załączampisze Krzysztof Olędzki, mieszkaniec Warszawy.

Zapisu do szkoły obwodowej w obwodzie w którym mieszka uczeń dokonuje rodzic poprzez zgłoszenie dziecka do szkoły. Zapisu nie może szkoła zablokować. Nie można weryfikować woli drugiego rodzica, osób które wychowują ucznia, stanu cywilnego czy relacji rodziców, ani żadnych innych danych.  Także nie można sprawdzać świadectwa ukończenia jakiś klas. Zapisu dokonuje się do szkoły, a nie do klasy co dyrektorowi tłumaczyłem już dwukrotnie. 


Skarga na pracę dyrektora szkoły 399, Panią Edytę Lelek-Bury zarzucając jej:

A. Zwlekanie w odpowiedzi na pilny mail aż 13 dni.

B. Zignorowanie proźby o potwierdzenia otrzymania maila.

C. Wprowadzenie w błąd co do zasad rekrutacji poprzez mówienie, że szkoła nie przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły jeśli nie jest to klasa 1.

D. Blokowanie zapisu dzieci do szkoły poprzez bezprawne żądanie dokumentów w tym oświadczeń o samotnym wychowywaniu dziecka, czy wyroków rozwodowych, kopii świadectw ukończenia klas, które nie mają znaczenia przy zapisie dziecka do szkoły.

E. Bezprawne zbieranie danych osobowych o uczniach i rodzicach w tym wyroków rozwodowych, oświadczeń o samotnym wychowywaniu.

F. Blokowanie możliwości zapoznania się z ofertą, organizacją szkoły.

G. Plan lekcji oddziału 4b nie uwzględnia wymogu równomiernego rozłożenia zajęć bo we wtorek lekcje kończą się o 11:45, a w czwartek o 13:45 obowiązkowe a z religią o 14:45. Podobnie w oddziale 2b
W oddziale 5a religie są dwie pod rząd i na 7 i 8 lekcji, a można by je zrobić w poniedziałek i wtorek na pierwszej lekcji.

Poprzednia skarga, choć nie uznana przez radę dzielnicy w punkcie C przyniosła nam przeniesienie lekcji religii poza lekcje obowiązkowe.


Agresja dyrektorki?

Bardzo agresywne postępowanie dyrektora szkoły narusza władzę rodzicielską rodziców wszystkich uczniów mieszkających w obwodzie danej szkołykontynuuje Olędzki.

 

Zapisu do szkoły rodzic może dokonać w każdym czasie i nie ma to związku z procesem rekrutacji do szkół prowadzonym na podstawie uchwały Rady Miasta, która dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie innej szkoły.

Wnoszę o rozpatrzenie skargi przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Ursynów.

Adresaci skargi

Adresatami skargi są; radny Paweł Lenarczyk, Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów Pan Michał Matejka, i radni Ursynowa.

Portal Warszawski

zdj. FB

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *