Aleje starych lip w Parku Młocińskim będą ocalone!

Aleje starych lip wytyczające drogę do parku oraz otaczające trasy spacerowe są charakterystycznym elementem Parku Młocińskiego, nadającym mu niepowtarzalny urok miejsca z historią. Projekt ma na celu ocalenie lip tworzących aleje – drzewa wymagają inwentaryzacji, oceny ich stanu oraz przeprowadzenia niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych, a także poprawy warunków otoczenia – pisze Agnieszka Gola w opisie do Budżetu Obywatelskiego.

„Ocalmy Aleję Lip w Parku Młocińskim”

Projekt pn.: Ocalmy Aleję Lip w Parku Młocińskim kompleksowo podchodzi do problematyki ochrony cennych drzew w miejscach intensywnie odwiedzanych przez ludzi. Projekt przewiduje przeprowadzenie inwentaryzacji stanu drzew oraz przeprowadzenie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych w alejach lipowych w ul. Papirusów oraz na części pętli spacerowej znajdującej się od strony Wisły. Prace pielęgnacyjne – zabiegi dendrologiczne w koronach drzew, inne niezbędne zabiegi poprawiające stan drzew, ustawienie podpór, poprawa struktury gleby wokół korzeni.
Projekt przewiduje także dosadzenia brakujących drzew w alejach.

 

 


Opracowywana jest dokumentacja projektowa zadania – remont nawierzchni parkingu oraz inwentaryzacja stanu drzew. Uzyskano uzgodnienie zgłoszenia robót w Urzędzie Dzielnicy Bielany. Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Trwa ocena zebranych ofert, niebawem podpiszemy umowę na realizację projektu. Przewidywany termin wykonania prac: do 30.11.2021r.aktualizacja z sprzed paru dni.


Aby poprawić zasilanie korzeni lip w wodę opadową miejsca parkingowe zyskają przepuszczalną nawierzchnię. Ochronę przed uszkodzeniem korzeni lip przez parkujące auta zapewnią barierki z drewna, w dwóch miejscach w rejonach przejść na polanę pojawią się fragmenty podwieszanych chodników. Drzewa w najtrudniejszej sytuacji zyskają studzienki napowietrzające glebę w rejonie korzeni. Prace będą realizowane etapami, parking w części będzie stale dostępny dla odwiedzających Las Młociny, jednak należy liczyć się tu z pewnymi utrudnieniami.

Prosimy o wyrozumiałość, i korzystanie z komunikacji publicznej podczas odwiedzania lasu. Planowane zakończenie prac – do początku grudnia 2021 r. – informują Lasy Miejskie Warszawa.

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 560 000,00 zł

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły