Nie będzie woonerfu na ul. Środkowej – konserwator punktuje słabe strony tego projektu.

O tej sprawie już pisaliśmy, ale warto o niej wspomnieć, tym bardziej że Gazeta Wyborcza i  tzw. aktyw, już zaczął atak na Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który zablokował realizację woonerfu. Był on promowany przez jednego z ważniejszych urzędników. Konserwator odpowiada, i słusznie, niezadowolonym.

Na razie nie będzie przebudowy

Decyzją z 11 czerwca 2021 roku MWKZ odmówił udzielenia pozwolenia na przebudowę ulicy Środkowej w Warszawie na odcinku od ul. Kowieńskiej do ul. Stalowej. MWKZ pozytywnie odnosi się do konieczności rewaloryzacji ulicy Środkowej, ale nie udzielił pozwolenia m.in. ze względu na zakres proponowanych przekształceń.

Układ przestrzenny ulicy, w tym podział na jezdnię, chodniki i pasy zieleni oraz układ okolicznej zabudowy chroniony jest wpisem do rejestru zabytków. Proponowana rewaloryzacja musi zachowywać i chronić układ przestrzenny i nie może wprowadzać zupełnie nowych rozwiązań urbanistycznych odmiennych od tradycji lokalnej.

– Ponadto prowadząc rewitalizację ulicy Środkowej należy zachować odpowiednią kolejność prac. Najpierw należy przeprowadzić remonty kamienic, a dopiero później ulicy. Przemawiają za tym względy praktyczne – prowadzenie prac ziemnych związanych z wymianą instalacji czy przy fundamentach kamienic będzie wiązało się z demontażem dopiero co wyremontowanych nawierzchni ulicy i chodników oraz może negatywnie wpływać na nowo posadzoną zieleń. Ograniczenie remontu tylko do nawierzchni jest działaniem powierzchownym i pozornym, na ul. Środkowej konieczne są pilne remonty znajdujących się tam kamienic .

I już na koniec

MWKZ liczy, że dyskusja nad rewaloryzacją ulicy będzie impulsem do rozmowy o tym, jak ograniczyć ruch samochodowy, wprowadzić zieleń i stworzyć przestrzeń przyjazną dla pieszych i rowerzystów, przy jednoczesnym zachowaniu i podkreśleniu wartości zabytkowych ulicy Środkowej.

za; MWKZ

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *